Robin Smit


Frac­tie­voor­zitter

Robin Smit (hij/hem) is sinds 2012 betrokken bij de Haagse fractie van de Partij voor de Dieren. Hiervoor was hij werkzaam bij diverse dierenorganisaties. Hij heeft verwaarloosde dieren geholpen en zich beziggehouden met het terugdringen van de verkoop van konijnen en knaagdieren.

Uit zijn studies blijkt dat Robin onlosmakelijk verbonden is aan de strijd voor dierenrechten en -welzijn. Na het MBO en het HBO succesvol af te ronden, heeft hij in 2018 een master International Animal Welfare, Ethics and Law voltooid. Voor zijn scriptie onderzocht hij illegale dierenhandel.

“Nadat ik heb gezien wat voor onrecht dieren en mensen wordt aangedaan, ben ik nog strijdlustiger geworden. Ik blijf opkomen voor iedereen die niet gehoord wordt en zet me in voor meer solidariteit en rechtvaardigheid.

Functie: Fractievoorzitter
Woordvoerder:
Dierenwelzijn, Emancipatie, Zorg en Welzijn
Stadsdeel: Scheveningen

Gerelateerd

PvdD Den Haag: toelichting op coali­tie­sa­men­werking

Naar aanleiding van recente berichtgeving over vermeende spanningen binnen de coalitie in Den Haag, wil de Partij voor de Dieren enkele misverstanden rechtzetten en haar standpunt verduidelijken. De Partij voor de Dieren benadrukt de waarde van diversiteit in standpunten binnen de coalitie. IdealistischHet is geen geheim dat de Partij voor de Dieren sterk gefocust is op dierenwelzijn, natuur en m...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws