Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid


Geen vuiltje aan de lucht.

Schone lucht is van levensbelang. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Dit moeten we niet accepteren. Hagenaren moeten weer zorgeloos een frisse neus kunnen halen.

Slechte lucht wordt vooral veroorzaakt door verkeer, industrie en energieopwekking. Daarom pakken we luchtvervuiling bij de bron aan.

 • Op de duurzame tour

  In Den Haag staan 1.955 auto's per vierkante kilometer, het hoogste aantal in Nederland. Dat kan een stuk efficiënter. De Partij voor de Dieren stelt talloze maatregelen voor om op de duurzame tour te gaan.

  Meer informatie
 • Ambtenaren op de fiets

  Den Haag bevordert onder ambtenaren en bestuur het woon-werkverkeer per fiets. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruikgemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s. Om de dienstreizen per vliegtuig te beperken heeft de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel ingediend.

  Meer informatie
 • De lucht de maat nemen

  Op dit moment heeft het RIVM drie vaste meetpunten voor luchtkwaliteit in Den Haag. Die meetpunten zijn belangrijk om langjarige trends te ontdekken. Het is echter ook belangrijk om luchtvervuiling te meten zoals mensen die ervaren. In het verkeer, in de fabriekshal, of bij een drukbezocht evenement.

  Wie weleens achter een scooter bij een rood stoplicht staat te wachten, weet: luchtvervuiling kan heel plaatselijk en tijdelijk zijn. Daarom wil de Partij voor de Dieren mobiele luchtmeetpunten om pieken in de luchtvervuiling in de gaten te houden. Zo kunnen we beter sturen op het beschermen van gezonde longen.

  Meer informatie
 • De vuurproef voor houtstook

  Hoewel hout een hernieuwbare energiebron is, levert houtstook in een drukke stad toch behoorlijk wat problemen op. Houtstook in de winter levert gemiddeld 10 procent van het fijnstof op. De fijnstof die vrijkomt bij de verbranding van hout is erg schadelijk voor de gezondheid. Daarom neemt de gemeente extra maatregelen om houtstook te beperken, zoals:

  • Een verbod op de toepassing van houtproducten voor de verwarming van woningen bij nieuwbouw;
  • Een verplichting of stimulering van de toepassing van schoorsteenfilters;
  • Een stookalarm op windluwe dagen, om bewoners te waarschuwen tegen stilhangende rook;
  • Verscherpte eisen aan de installatie van hout- en pelletkachels.
  Meer informatie
 • Dieren in het verkeer

  Niet alleen is het verkeer gevaarlijk voor dieren, in sommige situaties zorgen dieren in het verkeer ook voor gevaarlijke situaties voor mensen. De gemeente moet dan ook zorgen dat dieren en mensen waar mogelijk worden beschermd tegen de gevaren die het gebruik van (gemotoriseerd) vervoer met zich meebrengt. De gemeente moet in kaart brengen welke knelpunten bestaan tussen verkeer en fauna en lost deze met spoed op. Ook moet de gemeente voorkomen dat bij wegaanpassingen en aanleg van nieuwe wegen of fietspaden nieuwe ecologische knelpunten ontstaan.

  In een aantal gemeenten zoals Utrecht worden waarnemingen bijgehouden over welke dieren waar verongelukken om het knelpunt aan te pakken. In Den Haag gebeurt het in kaart brengen van verkeersongevallen nu alleen nog bij ongevallen met mensen. Ook de oorzaken van ongelukken met dieren kunnen inzichtelijker worden door een kaart.

  Meer informatie
 • Kwetsbare locaties beschermen

  Op sommige plekken wil je dat de lucht écht schoon is. Denk hierbij aan schoolpleinen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Er worden geen nieuwe gevoelige bestemmingen toegevoegd op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit. Bestaande gevoelige bestemmingen op plekken met slechte lucht mogen niet uitbreiden.

  Meer informatie
 • Stoppen met consumentenvuurwerk

  De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk. De gemeente zet in op een landelijk vuurwerkverbod. Zolang er nog geen landelijk vuurwerkverbod is, breidt de gemeente in ieder geval vuurwerkvrije zones uit waar sprake is van overlast voor mens en dier: in natuurgebieden en parken, en nabij dierverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. De gemeente hanteert een ruime bufferzone bij vuurwerkvrije zones rondom de dierenverblijven. De afsteektijden worden strikt gehandhaafd. De gemeente geeft geen subsidie aan evenementen die vuurwerk afsteken tijdens het broedseizoen.

  De Scheveningse en Duindorpse vuurstapels kunnen niet op de huidige manier voortgezet worden. Zij moeten aan alle wettelijke veiligheidseisen gaan voldoen en worden vergunningsplichtig. Indien de bouwers niet aan de wettelijke veiligheidseisen kunnen voldoen, vinden de vuurstapels geen doorgang.

  Meer informatie

Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Wat we hebben bereikt

 • Haagse ambtenaren met de trein op dienstreis

  Door een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren moeten ambtenaren de trein pakken naar buitenlandse bestemmingen die binnen acht uur per trein te bereiken zijn. Dit scheelt tientallen vervuilende vliegreisjes naar Londen per jaar.

 • Meerderheid tegen groei Rotterdam The Hague Airport

  Een meerderheid van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad spreekt zich met de Partij voor de Dieren kritisch uit over groei van Rotterdam The Hague Airport. Tien partijen laten weten dat de geluidsruimte niet moet worden verhoogd in verband met de omwonenden en het effect op het klimaat.

 • Fietsvlonders in Haagse straten

  Een aantal Haagse autoparkeerplaatsen zal voortaan bezet worden door een fietsvlonder. Deze testen het draagvlak voor het opheffen van de parkeerplaats, en voor het realiseren van meer fietsnietjes.

 • Raad wil geen extra geluidsoverlast RTHA

  Een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad heeft een motie van de Partij voor de Dieren gesteund tegen het verplaatsen van de hulpdiensten op het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld wil uitbreiden en laat daarom onderzoek doen naar het verplaatsen van de trauma- en politiehelikopters naar een andere, nog te bepalen plek in de regio. Daardoor zou het aantal commerciële vluchten vanaf RTHA kunnen toenemen, met meer CO2-uitstoot en geluidsoverlast in de regio tot gevolg. Door de aangenomen motie zal het Haagse stadsbestuur er binnen de provincie en de metropoolregio voor pleiten om de hulpdiensten op de luchthaven te houden.

 • College onderzoekt alternatief voor opgedoekte fietsenstalling bij Den Haag Centraal

  Voor het nieuwe gebouw op de Grotiusplaats verdwijnt de fietsenstalling in het verlengde van de Theresiastraat. Dankzij onze aangenomen motie zoekt het college een alternatieve locatie om je fiets te stallen.

 • Extra fietsnietjes Juliana van Stolberglaan

  Dankzij onze aangenomen motie zijn extra fietsnietjes toegevoegd op de Juliana van Stolberglaan.

 • Gemeente Den Haag zegt onderzoek naar uitbreiding vuurwerkvrije zones toe

  Aangespoord door onze motie zegde het college toe te onderzoeken waar in Den Haag nog meer vuurwerkvrije zones zouden kunnen worden ingesteld.

 • Leefstraten worden in Den Haag gestimuleerd

  Naar aanleiding van onze aangenomen motie informeert de gemeente Hagenaren via de gemeentelijke website over de mogelijkheden om van hun straat een Leefstraat te maken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Haagse natuur­ge­bieden en maneges vuur­werkvrij

Goed nieuws voor de Haagse natuurgebieden en de dieren die daar wonen! Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft de gemeente besloten om vanaf de komende jaarwisseling het afsteken van vuurwerk in natuurgebieden te verbieden. Daarnaast worden de maneges aan de vuurwerkvrije gebieden toegevoegd. Vuurwerkresten die terechtkomen in natuurgebieden vervuilen de bodem en het (grond)water. De sto...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws