Trambaan Netkous

Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Schone lucht is van levensbelang. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Dit moeten we niet accepteren. Hagenaren moeten weer zorgeloos een frisse neus kunnen halen.

Slechte lucht wordt vooral veroorzaakt door verkeer, industrie en energieopwekking. Daarom pakken we luchtvervuiling bij de bron aan.

Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Minder open vuur

Een open haard, vuurstapels, vuurwerk: vuur heeft op veel mensen een onmiskenbare aantrekkingskracht. Deze vuurtjes zorgen voor behoorlijk wat fijnstof: in de winter wordt 10% van het fijnstof in de lucht veroorzaakt door houtstook. Tijdens de jaarwisseling is het nog een stuk erger en kan je je ramen beter gesloten houden. Een fikkie is leuk, maar je longen zijn leuker.

3 concrete plannen

  1. Alternatieven voor vuurstapels
  2. Stoppen met consumentenvuurwerk
  3. De vuurproef voor houtstook

Duurzaam vervoer

Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren.

Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

In Den Haag staan 1.955 auto's per vierkante kilometer, het hoogste aantal in Nederland. Dat kan een stuk efficiënter. De Partij voor de Dieren stelt talloze maatregelen voor om op de duurzame tour te gaan.

4 concrete plannen

  1. Ambtenaren op de fiets
  2. Bescherming voor de binnenstad
  3. Van parking naar park

  1. Schoon verkeer

Dieren­rechten

Groen en natuur

Klimaat, milieu en energie

Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid

Bouwen en wonen

Economie en financiën

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Zorg, onderwijs en cultuur