Lucht­kwa­liteit en bereik­baarheid


Geen vuiltje aan de lucht.

Schone lucht is van levensbelang. Elk jaar overlijden 12.000 mensen in Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht. Dit moeten we niet accepteren. Hagenaren moeten weer zorgeloos een frisse neus kunnen halen.

Slechte lucht wordt vooral veroorzaakt door verkeer, industrie en energieopwekking. Daarom pakken we luchtvervuiling bij de bron aan.

 • Duurzaam vervoer

  Onze gemeente kan zoveel mooier, schoner en gezonder als we ons anders gaan vervoeren.

  Stilstaande en rijdende auto’s nemen veel plek in, en zorgen voor uitstoot. Daarom is de auto niet langer de baas en zetten we voetgangers, fietsers en openbaar vervoer centraal. Zo realiseren we een groene omgeving en gezonde lucht: basisvoorwaarden voor het welzijn van iedereen.

  In Den Haag staan 1.955 auto's per vierkante kilometer, het hoogste aantal in Nederland. Dat kan een stuk efficiënter. De Partij voor de Dieren stelt talloze maatregelen voor om op de duurzame tour te gaan.

  Meer informatie
 • Minder open vuur

  Een open haard, vuurstapels, vuurwerk: vuur heeft op veel mensen een onmiskenbare aantrekkingskracht. Deze vuurtjes zorgen voor behoorlijk wat fijnstof: in de winter wordt 10% van het fijnstof in de lucht veroorzaakt door houtstook. Tijdens de jaarwisseling is het nog een stuk erger en kan je je ramen beter gesloten houden. Een fikkie is leuk, maar je longen zijn leuker.

  Meer informatie
 • De lucht de maat nemen

  Op dit moment heeft het RIVM drie vaste meetpunten voor luchtkwaliteit in Den Haag. Die meetpunten zijn belangrijk om langjarige trends te ontdekken. Het is echter ook belangrijk om luchtvervuiling te meten zoals mensen die ervaren. In het verkeer, in de fabriekshal, of bij een drukbezocht evenement.

  Wie weleens achter een scooter bij een rood stoplicht staat te wachten, weet: luchtvervuiling kan heel plaatselijk en tijdelijk zijn. Daarom wil de Partij voor de Dieren mobiele luchtmeetpunten om pieken in de luchtvervuiling in de gaten te houden. Zo kunnen we beter sturen op het beschermen van gezonde longen.

  Meer informatie
 • Kwetsbare locaties beschermen

  Op sommige plekken wil je dat de lucht écht schoon is. Denk hierbij aan schoolpleinen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Er worden geen nieuwe gevoelige bestemmingen toegevoegd op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit. Bestaande gevoelige bestemmingen op plekken met slechte lucht mogen niet uitbreiden.

  Meer informatie
 • Verkeersveiligheid voor mens en dier

  In het verkeer kom je van a naar b. Helaas is b soms het ziekenhuis, of erger. In Den Haag raken jaarlijks ruim duizend mensen gewond in het verkeer. Om de verkeersveiligheid te bevorderen moet de snelheid op wegen die niet essentieel zijn voor hulpdiensten omlaag naar 30 kilometer per uur. Wegen waar 50 kilometer per uur gereden wordt, moeten altijd voorzien zijn van vrijliggende fietspaden.

  Ook dieren kunnen slachtoffer worden van het verkeer. De gemeente moet dan ook zorgen dat dieren en mensen waar mogelijk worden beschermd tegen de gevaren die het gebruik van (gemotoriseerd) vervoer met zich meebrengt. De gemeente moet in kaart brengen welke knelpunten bestaan tussen verkeer en fauna en lost deze met spoed op. Ook moet de gemeente voorkomen dat bij wegaanpassingen en aanleg van nieuwe wegen of fietspaden nieuwe ecologische knelpunten ontstaan.

  In een aantal gemeenten zoals Utrecht worden waarnemingen bijgehouden over welke dieren waar verongelukken om het knelpunt aan te pakken. In Den Haag gebeurt het in kaart brengen van verkeersongevallen nu alleen nog bij ongevallen met mensen. Ook de oorzaken van ongelukken met dieren kunnen inzichtelijker worden door een kaart.

  Meer informatie

Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Wat we hebben bereikt

 • Haagse ambtenaren met de trein op dienstreis

  Door een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren moeten ambtenaren de trein pakken naar buitenlandse bestemmingen die binnen acht uur per trein te bereiken zijn. Dit scheelt tientallen vervuilende vliegreisjes naar Londen per jaar.

 • Meerderheid tegen groei Rotterdam The Hague Airport

  Een meerderheid van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad spreekt zich met de Partij voor de Dieren kritisch uit over groei van Rotterdam The Hague Airport. Tien partijen laten weten dat de geluidsruimte niet moet worden verhoogd in verband met de omwonenden en het effect op het klimaat. Eerder sprak de Haagse gemeenteraad zich al uit tegen het verplaatsen van de hulpdiensten. Dit zou geluidsruimte scheppen voor meer commerciële vluchten.

 • Fietsvlonders in Haagse straten

  Een aantal Haagse autoparkeerplaatsen zal voortaan bezet worden door een fietsvlonder. Deze testen het draagvlak voor het opheffen van de parkeerplaats, en voor het realiseren van meer fietsnietjes.

 • Gemeente Den Haag zegt onderzoek naar uitbreiding vuurwerkvrije zones toe

  Aangespoord door onze motie zegde het college toe te onderzoeken waar in Den Haag nog meer vuurwerkvrije zones zouden kunnen worden ingesteld.

 • Leefstraten worden in Den Haag gestimuleerd

  Naar aanleiding van onze aangenomen motie informeert de gemeente Hagenaren via de gemeentelijke website over de mogelijkheden om van hun straat een Leefstraat te maken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws