Alter­na­tieven voor vuur­stapels


Al vele jaren worden op het Haagse strand vuurstapels afgestoken. In het verleden is dit erg mis gegaan; zo werd er te hoog gebouwd en waren er geen vergunningen. Het liep zo uit de hand dat er een vuurregen ontstond en voor miljoenen aan schade is ontstaan. De Partij voor de Dieren wil dat dit nooit meer gebeurt. Daarom is van belang dat de bouwers de nodige veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Zij moeten beschikken over de juiste vergunningen, en advies van de brandweer te allen tijde opvolgen. Ook moeten de vreugdevuren nooit meer zo groot zijn als in het verleden, gegeven de grote veiligheids- en milieugevolgen.

Het vreugdevuur is een manier gebleken om ongeregeldheden in de stad, zoals autobranden, tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Ze bieden daarnaast een alternatief voor consumentenvuurwerk. Daarom zouden de vuurstapels onder voorwaarden plaats kunnen vinden.

Het standpunt Alternatieven voor vuurstapels is onderdeel van: Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Alternatieven voor vuurstapels

Wat we hebben bereikt

  • Advies brandweer opvolgen

    De bouwers van de vuurstapels moeten door een aangenomen motie het advies van de brandweer opvolgen voor wat betreft de maximale grootte van de stapels.