Terugblik op de gemeen­teraad


1 december 2022

1 december 2022

Vuurwerk

Robin diende drie moties over de jaarwisseling. Allereerst over een voorstel over de vuurstapels. Zodra de bouwers zich niet aan de regels houden of het weer voor gevaarlijke situaties kan zorgen, dat de gemeente meteen ingrijpt. Dit voorstel is gelukkig met een ruime meerderheid aangenomen. Daarnaast pleitten we voor ruime bufferzones bij vuurwerkvrije zones bij de komende jaarwisseling. Zo kan je op dit moment vuurwerk afsteken naast een dierenopvangcentrum of een weide bij een stadsboerderij. Deze motie is helaas weggestemd. Ons laatste voorstel ging over het invoeren van een lokaal vuurwerkverbod in 2023. Bij dit voorstel was en is het nog steeds spannend. De stemmen staakten, dat wil zeggen dat we bij de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw over dit voorstel gaan stemmen. Wordt vervolgd dus!


Laakhavens

Bij de visie op Laakhavens zorgde Robert met een amendement dat het geplande stadspark meer wordt dan een dak van een parkeergarage. Er moet namelijk genoeg onverharde ruimte zijn waar bomen in de volle grond kunnen wortelen en water in de bodem kan infiltreren. Ons amendement om een hoogwaardige groene buitenruimte te realiseren haalde een meerderheid.


Steenwijklaan

Aan de Steenwijklaan 500 vinden vele maatschappelijke activiteiten plaats. Dit initiatief dreigt dakloos te worden. Daarom diende Robert een motie in om te kijken of het initiatief toch op de huidige locatie kan blijven en in kaart te brengen of er anders alternatieve locaties zijn. De motie werd weggestemd door de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66, CDA en de VVD.


Dreven, Gaarden, Zichten

De conclusie van de onderzoekscommissie over het project Dreven, Gaarden en Zichten was duidelijk: de raad is onvoldoende geïnformeerd. Onvoldoende geïnformeerd over het beschermde stadsgezicht, onvoldoende geïnformeerd over staatssteun en aanbesteding en onvoldoende over financiële risico’s. Wethouder Balster (PvdA) toonde geen beterschap en daarom werd een motie van afkeuring door de hele oppositie tegen hem ingediend. Deze motie haalde 18 van de 40 stemmen.


De Venen

Ook in de Venen wordt grootschalig gebouwd. De Partij voor de Dieren vindt dat we hier weer een verkeerde keuze maken. Er vindt aan de rand van de stad een enorme verdichting plaats, maar de broodnodige investeringen in groen en in mobiliteit ontbreken. In Zuidwest verdwijnt zelfs 9 voetbalvelden aan onverharde ruimte. We dienden een motie om te sturen op minder verharding. Daarnaast is het gek dat de auto wordt geweerd, maar dat geen significante investeringen in het OV plaatsvinden en er zelfs een fietspad verdwijnt. We dienden daarom een motie om te kijken naar alternatieven om het fietspad te behouden. Helaas werden onze voorstellen door de coalitie weggestemd.