Motie Sta voor maat­schap­pelijk initi­atief Steen­wij­klaan


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen Maatschappelijke functies Steenwijklaan (RIS3133011).

Constaterende, dat:

 • in een oude sportkantine aan de Steenwijklaan 500 maatschappelijke initiatieven plaatsvinden die eenzaamheid tegengaan, sociale cohesie bevorderen en inzetten op het verbeteren van de gezondheid;

 • de gemeente daarom deze activiteiten subsidieert;

 • deze activiteiten velen bereikt, getuige ook de meer dan 60 mensen die aanwezig waren bij de commissiebehandeling.


Overwegende, dat:

 • deze activiteiten dakloos dreigen te raken;

 • dit veel onzekerheid met zich meebrengt, ook vanwege de opzegtermijn van één maand;

 • de gemeente aangeeft dat er geen beschikbare alternatieve panden zijn;

 • in een wijk als Vrederust juist behoefte is aan dit soort maatschappelijke initiatieven.


Verzoekt het college:

 • erop in te zetten dat het initiatief aan de Steenwijklaan niet dakloos wordt;

 • daarvoor in kaart te brengen of het huidige initiatief een plek kan krijgen na een eventuele herstructurering van de sportvelden;

 • tevens alternatieve locaties in kaart te brengen;

 • indien het de bruikleenovereenkomst opzegt dit minimaal 4 maanden van tevoren te doen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Nur Icar
DENK

Lesley Arp
SP

Coen Bom
Hart voor Den Haag
Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA