Motie Volgend jaar vuur­werkvrij


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van de brief van de burgemeester inzake beleidskader jaarwisseling 2022-2023.

Constaterende, dat:

  • consumentenvuurwerk ernstige schade toebrengt aan dier, mens, natuur en milieu;

  • voor bijna een half miljoen aan schade is aangericht door vuurwerk;

  • door handhavers illegaal vuurwerk moeilijk van legaal vuurwerk te onderscheiden is;

  • gemeenten, zoals Amsterdam en Rotterdam, een algeheel afsteekverbod hebben aangekondigd.


Overwegende, dat:

  • mede door het geldende vuurwerkverbod van de afgelopen twee jaar de schade aanzienlijk lager was;


Van mening, dat:

  • een landelijk afsteekverbod wenselijk is, maar zolang die er niet is een lokaal verbod te prefereren is boven geen verbod.


Verzoekt het college:

  • een particulier afsteekverbod voor heel Den Haag in te stellen voor de volgende jaarwisseling (2023-2024) en hiervoor alle voorbereidingen te treffen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Hera Butt
GroenLinks

Mairan Sewtahal
Partij van de Arbeid

Adeel Mahmood
DENK




Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie