Motie Betere fiets­routes in plaats van slechtere


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake PUK De Venen (Den Haag Zuidwest) (RIS313612).

Constaterende, dat:

  • het bestaande fietspad langs de Meppelweg volgens de plannen in het PUK verdwijnt en ingeruild wordt voor een ventweg.


Overwegende, dat:

  • in het PUK gesteld wordt dat de focus gelegd wordt op de fiets en dat fietsroutes versterkt zouden moeten worden;

  • het fietspad langs de Meppelweg een belangrijke fietsroute is, die voor de wijk naar beide kanten toe direct naar belangrijke voorzieningen leidt, zoals de Uithof, het Haga Ziekenhuis, scholen en een cultuuranker;

  • autoverkeer over dit fietspad de kwaliteit van de fietsroute doet afnemen;

  • de aanleg van een extra ventweg leidt tot extra verharding wat tegen de gemeentelijke doelstellingen ingaat als het gaat om klimaatadaptatie;

  • de raad nog geen besluit heeft genomen over de Structuurvisie Zuidwest, zich nog niet heeft uitgesproken over de mobiliteitstransitie voor Zuidwest, en het onzeker is of de aanleg van extra wegen wel mogelijk is vanwege milieu-eisen.


Roept het college op:

  • alternatieve scenario’s waarbij het fietspad niet verdwijnt in kaart te brengen en hier de raad bij de bespreking van de Structuurvisie Zuidwest over te informeren.En gaat over tot de orde van de dag.Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Amendement Zet gemeenteraad niet buitenspel

Lees verder

Amendement Een park is meer dan een parkeerdek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer