Schoon verkeer


Blik van de weg.

Ruim baan voor voetgangers en fietsers. Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonde en aantrekkelijke stad, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

Op díe fiets

Te veel Hagenaren geven aan dat fietsen door de stad hen een onveilig gevoel geeft. De Partij voor de Dieren pleit daarom voor een verkeersveiligheidsplan om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers onder mensen en dieren terug te dringen.

Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden. Op wegen zonder vrijliggende fietspaden wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. De inrichting van de weg wordt waar mogelijk aangepast. Er komen vrijliggende fietspaden bij onder meer Plein 1813, de Theresiastraat, Doorniksestraat en de Eisenhowerlaan. Er komen meer fietsparkeerplekken bij in het centrum.

Busje komt zo

Voor veel mensen is het ov de enige optie. De Partij voor de Dieren wil daarom veilig, betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook voor mensen met een beperking. In alle woonwijken en in het buitengebied zal voldoende openbaar vervoer beschikbaar zijn. De trams en bussen gaan tot later op de avond doorrijden. Openbaar vervoer krijgt prioriteit boven autoverkeer.

Kijkduin, de Binckhorst en het Norfolkterrein moeten beter bereikbaar worden door te investeren in het ov. Buslijn 25 wordt doorgetrokken naar een treinstation, zodat Den Haag Zuidwest beter bereikbaar wordt. Tramlijn 15 wordt doorgetrokken naar de Internationale Zone. Er komt een goede ov-verbinding tussen Rotterdam en Scheveningen.

Vanuit Den Haag wordt veel gependeld naar Brussel, Londen en andere Europese bestemmingen. Om te stimuleren dat dit per trein gebeurt, moet Den Haag vanuit het buitenland goed per trein bereikbaar zijn.

Met de stroom mee

Elektrisch vervoer en vervoer op waterstof heeft de toekomst. De gemeente zorgt wat de Partij voor de Dieren betreft voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Ook initiatieven voor elektrische deelauto’s en deelfietsen worden actief ondersteund. Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij.

Met beide benen op de grond

Het vliegverkeer is een van de grootste klimaatschuldigen, maar veroorzaakt daarnaast ook veel luchtvervuiling. De Partij voor de Dieren wil het vliegverkeer beperken. Luchthaven Rotterdam The Hague Airport mag niet uitbreiden, maar gaat krimpen.

Cruise control

Terwijl verschillende toeristische steden juist van de cruiseschepen af proberen te komen, probeert Den Haag ze binnen te halen. Grotere luchtvervuilers zijn haast niet denkbaar. Daarom weren we vervuilende cruiseschepen in de Scheveningse haven.

Het standpunt Schoon verkeer is onderdeel van: Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws