Motie Maak fiets­nietjes aanvragen makkelijk


30 mei 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Fietsparkeren.

Constaterende, dat:

  • alleen bewoners van portiekwoningen zonder externe berging een fietsnietje/fietsbeugel kunnen aanvragen.


Overwegende, dat:

  • hierbij geen rekening wordt gehouden met mensen die slecht ter been zijn, mensen met een aangepaste fiets en bewoners/gezinnen die hun externe berging voor andere zaken nodig hebben.


Verzoekt het college:

  • de voorwaarde van een externe berging te schrappen als voorwaarde voor het aanvragen van een fietsbeugel.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Status

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag