Motie Straat­par­keren veilig voor de fiets


30 mei 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Fietsparkeren.

Constaterende, dat:

  • veel fietsparkeervakken op straat niet of nauwelijks zijn voorzien van fietsnietjes;

  • ook bij de aanleg van nieuwe (bv rondom het Stadhuis) of tijdelijke (bv Zwarteweg) fietsparkeervakken niet standaard fietsnietjes worden geïnstalleerd.


Overwegende, dat:

  • de wethouder in debat aangaf dat ‘we fietsnietjes neerzetten waar het kan’, maar dit in de praktijk niet het geval is;

  • fietsnietjes helpen tegen fietsdiefstal en het omvallen van fietsen.


Verzoekt het college:

  • (extra) fietsnietjes toe te voegen aan bestaande fietsparkeervakken waar nodig;

  • in de aankomende nota Fietsparkeren duidelijkere richtlijnen te hanteren wat betreft veilig straatparkeren voor de fiets.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD