Motie Bewaakt fiets­par­keren op orde


30 mei 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Fietsparkeren.

Constaterende, dat:

  • er rond het eind van het jaar een nieuwe nota Fietsparkeren aankomt;

  • de Fietsersbond aangeeft dat er onduidelijkheid heerst bij stallingen die bewaakt/met toezicht zijn en dat er capaciteitsproblemen op de loer liggen.


Overwegende, dat:

  • de gemeente opdrachtgever is van de bewaakte fietsenstallingen en hier ook voor betaalt;

  • met name rondom de treinstations voldoende bewaakte fietsparkeerplekken moeten zijn.


Verzoekt het college:

  • voor het opstellen van de nieuwe nota Fietsparkeren bij zowel de Fietsersbond als bij de gebruikers van bewaakte fietsenstallingen (bv middels een enquête) in kaart te brengen wat de behoeften zijn en waar capaciteitsproblemen (kunnen gaan) optreden.


En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen