Amen­dement Fietsers niet dwingen


9 november 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 09 november 2023, ter bespreking van het voorontwerp herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal (fase 2).

Besluit om de volgende tekst te wijzigen onder Handhaving & communicatie:
Na realisatie van de definitieve herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal (fase 2), zal opnieuw een dergelijke informatiecampagne worden uitgerold en monitoring en evaluatie plaatsvinden.
Tekst verwijderen: [Op basis hiervan zal onderzocht worden of de chaotische en verkeersonveilige situatie op de Grote Marktstraat is verbeterd, of dat er toch meer dwingend gestuurd moet gaan worden op het dagelijks na 11:30 uur kiezen van de verbeterde fietsroute.]
Tekst toevoegen: Er wordt sowieso niet overgegaan tot dwingende maatregelen voor fietsverkeer in de Grote Marktstraat, zolang de ‘koppen’ (verbinding Spui en Lutherse Burgwal) van de straat niet zijn ingericht als veilige fietsroute.

Toelichting:
Het is belangrijk dat de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal in samenhang worden ontwikkeld als veilig alternatief voor fietsverkeer dat nu door de Grote Marktstraat rijdt. Overgaan tot ‘dwingende maatregelen’ zoals het afsluiten van de Grote Marktstraat voor fietsers mag daarom sowieso niet worden toegepast voordat het traject in zijn geheel is geoptimaliseerd voor de fietser.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Janneke Holman
PvdA

Maarten de Vuyst
GroenLinks
Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

PVV