Motie Gedempte Gracht met prio­riteit autoluw


9 november 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 november 2023 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Vaststelling voorontwerp herinrichting Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en Lutherse Burgwal (fase 2).

Overwegende, dat:

  • in het Binnenstadsplan wordt ingezet op uitbreiding van het autoluwe en autovrije gebied in de binnenstad;

  • de Gedempte Gracht een prettig en veilig alternatief zou moeten worden voor de Grote Marktstraat

Constaterende, dat:

  • zo lang de Gedempte Gracht intensief wordt gebruikt door autoverkeer, er geen prettig en veilig alternatief ontstaat voor fietsers;

  • het van groot belang is om niet alleen de Gedempte Burgwal, maar ook de ‘koppen’ (de aansluiting met het Spui en de Lutherse Burgwal) met spoed te ontwikkelen om de hele route aantrekkelijk en veilig te maken voor fietsverkeer

Verzoekt het college:

  • prioriteit te geven aan het autoluw maken van de Gedempte Gracht bij de uitvoeringsagenda van het Binnenstadsplan;

  • nog voor de uitvoering van fase 2 te beginnen met het ontwerpen en ontwikkelen van de koppen van de straat en de bijbehorende kosten daarvan in beeld te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Peter Mekers
D66

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Lesley Arp

SP

Janneke Holman
PvdA

Maarten de Vuyst
GroenLinks
Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD