Dieren in het verkeer


Niet alleen is het verkeer gevaarlijk voor dieren, in sommige situaties zorgen dieren in het verkeer ook voor gevaarlijke situaties voor mensen. De gemeente moet dan ook zorgen dat dieren en mensen waar mogelijk worden beschermd tegen de gevaren die het gebruik van (gemotoriseerd) vervoer met zich meebrengt. De gemeente moet in kaart brengen welke knelpunten bestaan tussen verkeer en fauna en lost deze met spoed op. Ook moet de gemeente voorkomen dat bij wegaanpassingen en aanleg van nieuwe wegen of fietspaden nieuwe ecologische knelpunten ontstaan.

In een aantal gemeenten zoals Utrecht worden waarnemingen bijgehouden over welke dieren waar verongelukken om het knelpunt aan te pakken. In Den Haag gebeurt het in kaart brengen van verkeersongevallen nu alleen nog bij ongevallen met mensen. Ook de oorzaken van ongelukken met dieren kunnen inzichtelijker worden door een kaart.

Het standpunt Dieren in het verkeer is onderdeel van: Dieren in het wild Luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Dieren in het verkeer

Wat we hebben bereikt

  • Plan van aanpak losloopgebieden

    Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de gemeente onveilige hondenlosloopgebieden, die gesitueerd zijn naast gevaarlijke en/of drukke verkeerspunten, in kaart brengen en aanpakken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen Nieuws