Verkeers­vei­ligheid voor mens en dier


In het verkeer kom je van a naar b. Helaas is b soms het ziekenhuis, of erger. In Den Haag raken jaarlijks ruim duizend mensen gewond in het verkeer. Om de verkeersveiligheid te bevorderen moet de snelheid op wegen die niet essentieel zijn voor hulpdiensten omlaag naar 30 kilometer per uur. Wegen waar 50 kilometer per uur gereden wordt, moeten altijd voorzien zijn van vrijliggende fietspaden.

Ook dieren kunnen slachtoffer worden van het verkeer. De gemeente moet dan ook zorgen dat dieren en mensen waar mogelijk worden beschermd tegen de gevaren die het gebruik van (gemotoriseerd) vervoer met zich meebrengt. De gemeente moet in kaart brengen welke knelpunten bestaan tussen verkeer en fauna en lost deze met spoed op. Ook moet de gemeente voorkomen dat bij wegaanpassingen en aanleg van nieuwe wegen of fietspaden nieuwe ecologische knelpunten ontstaan.

In een aantal gemeenten zoals Utrecht worden waarnemingen bijgehouden over welke dieren waar verongelukken om het knelpunt aan te pakken. In Den Haag gebeurt het in kaart brengen van verkeersongevallen nu alleen nog bij ongevallen met mensen. Ook de oorzaken van ongelukken met dieren kunnen inzichtelijker worden door een kaart.

Het standpunt Verkeersveiligheid voor mens en dier is onderdeel van: Dierenrechten

Verkeersveiligheid voor mens en dier

Wat we hebben bereikt

  • Plan van aanpak losloopgebieden

    Door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de gemeente onveilige hondenlosloopgebieden, die gesitueerd zijn naast gevaarlijke en/of drukke verkeerspunten, in kaart brengen en aanpakken.

  • Vrijliggende fietspaden de norm bij 50 km/u-wegen

    Door een aangenomen PvdD-motie zijn vrijliggende fietspaden de norm bij 50 km/u-wegen. Op wegen zonder vrijliggende fietspaden is 30 km/u de norm. Dit komt de veiligheid van fietsers ten goede.

  • Kaart maximumsnelheden

    Op verzoek van de Partij voor de Dieren heeft Den Haag nu een openbare kaart waarop de maximumsnelheden van alle wegen binnen de gemeente staan. In combinatie met de andere verkeerskaarten wordt zo duidelijk op welk soort wegen de meeste ongelukken gebeuren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws