Motie Plan van aanpak veiligheid honden­los­loop­ge­bieden


4 juli 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Programmarekening 2018 (RIS302204).

Constaterende, dat:

  • jaarlijks een tiental honden wordt aangereden in de nabijheid van onveilige losloopgebieden;
  • in Den Haag ruim 15.000 honden zijn geregistreerd;
  • de wethouder heeft toegezegd met de Partij voor de Dieren de gevaarlijke losloopgebieden in kaart te willen brengen;
  • geen geld beschikbaar is voor aanpassingen aan losloopgebieden om de veiligheid van mens en dier te garanderen.

Overwegende, dat:

  • diverse meldingen zijn ontvangen bij de Partij voor de Dieren van onveilige losloopgebieden;
  • maatregelen nodig zijn om de veiligheid, ook in het verkeer, voor mens en dier te waarborgen.

Roept het college op:

  • te inventariseren waar hondenlosloopgebieden gesitueerd zijn naast gevaarlijke en/of drukke verkeerspunten;
  • met verbetervoorstellen voor deze plekken te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen