Bijdrage Aan de slag met de Van Alke­ma­delaan


29 februari 2024

Dank aan de insprekers voor hun tomeloze inzet voor de leefbaarheid van hun straat en van de wijk. Om in de woorden van de inspreker, de heer Treanor te spreken: ‘De van Alkemadelaan is al 20 jaar verkeerd ingericht.’ Dat kan ik wel bevestigen. Ik woonde 18 jaar geleden aan de laan en ik heb toen zo veel ongelukken en bijna-ongelukken zien gebeuren dat ik de tel ben kwijtgeraakt.

Er leeft frustratie rond dit onderwerp. En terecht. De bewoners vragen al zo lang om een veilige straat. De hoeveelheid scholen en sportverenigingen alleen al zouden reden genoeg moeten zijn om deze laan te herinrichten, maar natuurlijk ook de veiligheid van de bewoners, de geluidsoverlast, de slechte lucht. De redenen om deze wijkontsluitingsweg met prioriteit aan te pakken zijn eindeloos, maar toch gebeurt er niets. Bewoners zeggen zelfs te worden tegengewerkt. Het kan niet zo zijn dat de gemeente haar bewoners tegenwerkt, zeker als het gaat om veiligheid. Dat bewoners gebruik moeten maken van de WOO, om er dan ook nog eens achter te komen dat de gemeente informatie heeft achtergehouden, dat is geen behoorlijk bestuur. Kan de wethouder hier op reflecteren?

Zoals met veel onderwerpen die in deze raad voorbij komen, zorgt de netwerkstrategie voor veel vertraging. Zou het mogelijk zijn dit onderzoek te intensiveren en versnellen? En kan de wethouder uitleggen waarom het nou zo onmogelijk is om gewoon MORGEN te beginnen met het ontwerp voor een nieuwe Alkemadelaan? Het kan niet zo zijn dat veiligheid van schoolgaande kinderen, gezondheid-nachtrust-woonplezier ondergeschikt zijn aan automobilisten iets sneller op hun werk kunnen laten komen. Dat zijn echt de verkeerde prioriteiten en die mindset moet worden losgelaten om onze bewoners echt van dienst te zijn.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil harde toezeggingen van deze wethouder dat er nu echt concrete plannen en ontwerpen gemaakt gaan worden voor deze laan. Wat dat betreft kan ik me aansluiten bij D66 en GroenLinks. Wethouder, heb lef, toon compassie, en gooi een rijbaan dicht, richt oversteekplekken in. Probeer het gewoon eens uit, ga aan de bak, neem de bewoners serieus. Dank u wel.