Bijdrage Voorkomt kaalslag Hugo de Groot­straat


Commissie Leef­om­geving

29 februari 2024

Voorzitter,

Ik wil beginnen met mijn complimenten voor de bewoners. Als mede-bomenliefhebber is het heel mooi om te zien hoe bewoners samen in de bres zijn gesprongen voor hun bomen in hun straat. Hopelijk kan deze casus een inspiratie voor de stad zijn, waarbij aangetoond is dat je echt kan werken vanuit behoud van de bomen.

Elke boom die onnodig valt, is een verlies voor ons allemaal. Bomen zijn de longen van onze stad, noodzakelijk voor de leefbaarheid van buurten en zeker nu de lente begint, essentieel voor veel dieren. Het besluit om bomen te kappen mag nooit lichtvaardig genomen worden, vooral niet in een tijd waarin het belang van groen in de stedelijke omgeving alleen maar toeneemt.

De recente plannen voor bomenkap in de Hugo de Grootstraat zorgden logischerwijs dan ook voor veel onrust bij bewoners. Juist in een zeldzaam groene straat wilde de gemeente praktisch alle bomen gaan kappen. Voorzitter, de Partij voor de Dieren hoort graag een verklaring waarom het college dit zo aanvloog? Hoe reflecteert de wethouder hierop, wat leert het college ervan, en wat verandert dit college aan de procedures om te zorgen dat de gemeente niet zo rücksichtslos met waardevol groen omgaat?

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels gehoord dat de zorgen van bewoners beter ter harte worden genomen. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk. Daarom nog een aantal specifieke vragen:

  • Hoeveel bomen wil de gemeente nu kappen? Worden de 3 beeldbepalende bomen gespaard? Komt er een Boom-Effect-Analyse?

  • Gaat de gemeente extra groen toevoegen?

  • Hoe wordt de raad hierover geïnformeerd?

  • Hoe verloopt de participatie? Hoe zorgt de gemeente voor een goede samenwerking met de werkgroep van bewoners?

  • Ook is Stedin in de wijk bezig. Wordt bij deze werkzaamheden werk-met-werk gemaakt zodat de straat maar 1x opgebroken hoeft te worden?