Kappen met kappen


Bomen leven in Den Haag. Vaak hebben bomen een plek veroverd in de harten van omwonenden. Voor dieren zijn bomen zo mogelijk nog belangrijker. Ze zijn een vast oriëntatiepunt voor vleermuizen, of een vaste nestelplek voor vogels. De Partij voor de Dieren wil dan ook heel zorgvuldig omspringen met de Haagse bomen. Veel bomen staan in arme zandgrond en groeien daardoor nauwelijks. Bomen zijn echter essentieel voor de natuur en zijn soms het enige groen in de straat. Ze verdienen daarom een goede verzorging.

De gemeentelijke kettingzaag betekent het einde van de meeste Haagse bomen. Oude bomen zijn echter heel waardevol voor de stad. Zij nemen het meeste water op, bieden de meeste schaduw en zorgen voor de meeste verkoeling. Kap van bomen moet daarom veel terughoudender worden toegepast. De gemeente moet de criteria voor een kapvergunning dan ook verscherpen. Ook wordt de herplantplicht voor elke gekapte boom strikt gehandhaafd - iets wat nu nog veel te weinig gebeurt - waarbij het kroonvolume van de gekapte boom wordt meegewogen. Illegale kap wordt beboet. Bestaande bomen krijgen de ruimte en de juiste verzorging om te groeien en oud te worden.

Tegelijkertijd moeten extra veel jonge bomen worden aangeplant. Zij leggen CO2 vast en zijn de monumentale bomen van de toekomst. Ook maakt de gemeente de bestaande bomenapp interactiever en promoot deze. Lokale natuurverenigingen zoals de Bomenstichting en AVN participeren in het ontwerp van de app. De gemeente deelt actiever informatie over bomenkap. Zo dienen alle bomen een lint en een geel kruis te krijgen wanneer een kapvergunning wordt aangevraagd.

In Den Haag zijn er teveel grootschalige plannen goedgekeurd die ten koste gaan van bomen, zoals de plannen rond de Koekamp, Madurodam, de Scheveningseweg en de Groene Mient. Dit moet anders! Bij dit soort projecten moet altijd eerst een bomeneffectanalyse worden uitgevoerd waarbij het uitgangspunt is dat bomen slechts worden gekapt als het echt niet anders kan.

Het standpunt Kappen met kappen is onderdeel van: Groen en natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws