Kappen met kappen


Bomen leven in Den Haag. Vaak hebben bomen een plek veroverd in de harten van omwonenden. Voor dieren zijn bomen zo mogelijk nog belangrijker. Ze zijn een vast oriëntatiepunt voor vleermuizen, of een vaste nestelplek voor vogels.

De Partij voor de Dieren wil dan ook heel zorgvuldig omspringen met de Haagse bomen. Veel bomen staan in arme zandgrond en groeien daardoor nauwelijks. Bomen zijn echter essentieel voor de natuur en zijn soms het enige groen in de straat. Ze verdienen daarom een goede verzorging.

De gemeentelijke kettingzaag betekent het einde van de meeste Haagse bomen. Oude bomen zijn echter heel waardevol voor de stad. Zij nemen het meeste water op, bieden de meeste schaduw en zorgen voor de meeste verkoeling. Kap van bomen moet daarom veel terughoudender worden toegepast. De gemeente moet de criteria voor een kapvergunning dan ook verscherpen.

Tegelijkertijd moeten extra veel jonge bomen worden aangeplant. Zij leggen CO2 vast en zijn de monumentale bomen van de toekomst. De gemeente breidt de herplantplicht dan ook uit.

Het standpunt Kappen met kappen is onderdeel van: Groen en natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD: ‘Laat bomen op het Paleis­plein staan!’

Het college houdt vast aan de kap van de beeldbepalende bomen op het Paleisplein. Ondanks protesten van bewoners, natuurorganisaties en de gemeenteraad, geeft de wethouder aan toch door te gaan met de plannen. De Partij voor de Dieren heeft een debat aangevraagd dat direct na het reces moet plaatsvinden om de geplande bomenkap ter discussie te stellen. ‘Nu het broedseizoen voorbij is, zijn de bom...

Bijdragen