Terugblik op de gemeen­teraad


8 september 2022

8 september 2022

Trage formatie

De raad stond voor een deel in het teken van de trage formatie. Robert gaf aan dat de Partij voor de Dieren verbaasd is dat het zo lang duurt, gegeven dat het zittende college een doorstart maakt. Hoeveel vertrouwen moeten we hebben in een coalitie die er zo lang over doet? Het proces van de afgelopen maanden is eigenlijk niet uit te leggen aan de Haagse inwoners. Het laat zien dat deze doorstart met ongeveer dezelfde wethouders vooral plaatsvindt binnen een vastgelopen systeem. Een systeem waarin de woningcrisis, klimaatcrisis en ecologische crisis niet worden aangepakt. Lees zijn hele bijdrage hier.

Groen Madestein

In Madestein worden de komende tijd 500 bomen gekapt. Hierover heeft de gemeenteraad nooit eerder gesproken. Leonie diende daarom een motie in om niet te kappen totdat erover is gesproken. Helaas steunde de coalitiepartijen niet deze groene motie. Ook moties om in te zetten op het vergroenen van winkelcentrum Loosduinen en het combineren van glasvezelaanleg met vergroening haalden het niet.

Apenpokken

Het Apenpokkenvirus is een zoönose die overdraagbaar is van dier op mens. Toch wordt in de vaccinatiecampagne gekozen om te richten op mannen die seks hebben met mannen. Robin riep het college op om de WHO-richtlijn te volgen en alleen nog te spreken over risicovol gedrag (intieme contacten) en niet over een specifieke doelgroep. Dit is namelijk erg stigmatiserend.

Fokker Terminal

Verder werd gesproken over de Fokker Terminal. Dit is weer een gemeentelijke project waar geld bij moet door fouten in het verleden. De belangrijkste vraag is waarom er nu gekozen wordt om geluidsisolatie toe te passen en niet meteen de Fokker Terminal te verduurzamen. We dienden een amendement in die het helaas niet heeft gehaald aangezien partijen als D66 en GroenLinks tegen stemden. Ook de motie om meer inzicht te krijgen in de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen kreeg door dezelfde partijen geen meerderheid.

Gerelateerd nieuws

PvdD: vijfpuntenplan voor leefbare stad

De Partij voor de Dieren lanceert vandaag een vijfpuntenplan voor een leefbare en sociale stad. Fractievoorzitter Robert Bark...

Lees verder

PvdD: ‘Met doorstart van coalitie verbetert weinig’

Den Haag - Na 6 maanden heeft Den Haag als laatste gemeente van Nederland een coalitieakkoord. De bestaande coalitie gaat doo...

Lees verder