Motie Stimuleer gevel­tuintjes bij de uitrol van glasvezel


8 september 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter bespreking van de Brief wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, mevrouw Bruines, en wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte, de heer Bredemeijer, inzake afspraken over planning uitrol glasvezel in heel Den Haag.

Constaterende, dat:

  • bij de uitrol van glasvezel in Den Haag, er gegraven zal worden in vrijwel alle straten en/of stoepen van de stad;

  • wanneer de in de brief genoemde 95% dekking is gehaald, de aanbieders van glasvezel voornemens zijn om in vele wijken een tweede keer te gaan graven;

  • de situatie na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke staat dient te worden teruggebracht.


Overwegende, dat:

  • veel wijken te kampen hebben met wateroverlast, hittestress en een gebrek aan groen;

  • de aanleg van geveltuintjes een bewezen bijdrage leveren aan het verminderen daarvan;

  • de graafwerkzaamheden een kans bieden om de bewoners hierop te attenderen;

  • de aanbieders meerdere malen per brief communiceren met de betrokken bewoners.


Roept het college op:

  • KPN en T-Mobile te verzoeken in hun schriftelijke communicatie te wijzen op de voordelen van geveltuintjes en te wijzen op Operatie Steenbreek;

  • deze bedrijven te voorzien van voldoende informatie zodat zij dit eenvoudig kunnen opnemen in hun communicatie, bijvoorbeeld met een QR code.

Leonie Gerritsen

Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, SP, PVV

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Lees onze andere moties

Motie Meer groen voor winkelcentrum Loosduinen

Lees verder

Motie Wees creatief met compenseren groen Duinstraat en Scheveningseweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer