Meer groen, minder grijs


Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich gelukkiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door het radicaal vergroenen van gebouwen, straten en pleinen wordt Den Haag een betere plek voor mens en dier.

Den Haag heeft mooie, grote groengebieden, maar veel wijken zijn erg versteend. In sommige straten hebben alle bomen plaats moeten maken voor geparkeerde auto's. Daarom komt in elke buurt meer groen, te beginnen in de meest versteende wijken en straten, zoals Laakkwartier en de Schilderswijk. Er komen volop bomen en struiken in de straten en speelnatuur voor kinderen. Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk veranderd in ‘groene parkeerplaatsen’; dit wordt de norm bij nieuwe parkeerplaatsen. Elke gemeente moet voldoen aan de norm van minstens 50 m² kwalitatief groen per inwoner.

Groen is waardevol voor de stad. Naast de waarde die planten en dieren voor zichzelf hebben, vervullen ze ook functies in het milieu. Zo voorkomen planten wateroverlast en erosie. Ze dempen zomerse hitte door schaduw en verdamping. Ze versterken de sociale cohesie door buurten uit te nodigen meer buiten te zijn. En ze kwikken straten op met hun positieve effecten op onze fysieke en mentale gezondheid.

De stad ligt vol kansen om meer groen toe te voegen. Zo zijn de meeste boomspiegels, geveltuinen en braakliggende terreinen tot nu toe onbenut gebleven. Pleinen zijn meestal steenvlaktes waar het enige groen tussen de tegels groeit. De gemeente moet per wijk een actieplan ontwikkelen om straten en pleinen te vergroenen.

Daarnaast is het belangrijk om het bestaande groen te behouden. De gemeente legt geen wijken of wegen aan in bestaand groen, maar moet verdichten op bebouwde locaties.

We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing. Ook zijn veel bewoners enthousiast bezig (geweest) met het zelf aanleggen van geveltuintjes of het vergroenen van boomspiegels in hun straat. Het is dan ook frustrerend als het groenbeheer van de gemeente die gekoesterde plekken wegmaait. Wij gaan het zelfbeheer van geveltuintjes en boomspiegels door bewoners ondersteunen en die plekken voorzien van een speciale, duidelijke markering (bv. een groene tegel of een bordje), zodat groenbeheerders weten dat zij die plekken met rust moeten laten.

Het standpunt Meer groen, minder grijs is onderdeel van: Koester onze natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws