Motie Kijkduin groen en bereikbaar


20 juni 2024


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 juni 2024, ter bespreking van E-mail van Vereniging Strandexploitanten Zuiderstrand inzake drie punten over betaald parkeren Kijkduin.

Constaterende, dat:

 • het voornemen bestaat om in het voorjaar van 2025 betaald parkeren in Kijkduin in te voeren;

 • er op het Deltaplein een parkeergarage is met capaciteit voor 600 auto's;

 • er parkeerterreinen zijn bij de Zandvoortselaan en aan de voet van de Puinduinen;

 • aan de Machiel Vrijenhoeklaan (tussen de Kijkduinsestraat en het eindpunt van de Machiel Vrijenhoeklaan bij het Wijndaelerduin) een lange rij met parkeerplaatsen is.


Overwegende, dat:

 • een groot deel van de parkeerplaatsen op de Machiel Vrijenhoeklaan het grootste deel van het jaar leeg staat;

 • er een nieuwe fietsenstalling (EeF) is aangelegd, waardoor men makkelijker met de fiets naar Kijkduin kan komen;

 • autostromen in de zomer vaak voor grote overlast en file zorgen voor de buurt;

 • er overbelaste Natura2000-gebieden rondom Kijkduin liggen, wat vraagt om zo min mogelijk uitstoot van auto's in het gebied;

 • lopen, fietsen en openbaar vervoer prioriteit moeten hebben en er al meer dan genoeg parkeervoorzieningen voor auto's zijn;

 • het gebied onderdeel is van het samenwerkingsverband Hollandse Duinen, en natuurversterking en vergroening een doel voor dit gebied is.


Verzoekt het college:

 • in te zetten op ontstening en natuurversterking bij Kijkduin;

 • te onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen aan de Machiel Vrijenhoeklaan ontsteend kunnen worden;

 • te onderzoeken welke parkeerterreinen verder een andere bestemming kunnen krijgen ter versterking van de natuur en de raad hierover te informeren.En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie