Motie Houtstook uitfa­seren


20 juni 2024

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 juni 2024, ter bespreking van Aanzet tot actieplan luchtkwaliteit (RIS318851).

Constaterende, dat:

  • houtstook de oorzaak is van 64% van de fijnstof (PM2,5) in Den Haag;

  • langdurige blootstelling aan fijnstof (PM2,5) de kans vergroot op longaandoeningen, hart- en vaatziekten, kanker en dementie, en de ontwikkeling van (ongeboren) kinderen beschadigt;

  • het advies van de GGD is om houtstook door bewoners te ontmoedigen.


Overwegende, dat:

  • de gemeente Amersfoort heeft gekozen voor een beleidsregel om houtstook te ontmoedigen;

  • de insteek van deze beleidsregel is ‘voorlichten, waarschuwen en bij notoire overtreders handhaven bij code oranje en rood van het Stookalert’.


Verzoekt het college:

  • in navolging van de gemeente Amersfoort een beleidsregel op te stellen om houtstook te ontmoedigen;

  • te onderzoeken wat in de toekomst de mogelijkheden zijn onder de Omgevingswet.


En gaat over tot de orde van de dag.


Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Hera Butt

GroenLinks

Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, PvdA, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie