Bijdrage Prins Maurit­slaan


7 maart 2024

Voorzitter,

Allereerst wil ik namens mijn fractie waardering uitspreken voor de moeite en tijd die de bewoners hebben gestoken in dit mooie initiatief. Het vergroenen van de stad is erg belangrijk, ook in het kader van klimaatadaptatie, en het plan kan daar voor het Statenkwartier een goede bijdrage aan leveren. Mooi om te horen dat de Prins Mauritslaan ondertussen op de planning staat! Een nog grotere groene wandelpromenade klinkt voor de Partij voor de Dieren natuurlijk als muziek in de oren. Hoe kijkt de wethouder daarnaar? Ook is mijn fractie benieuwd of er geen mogelijkheden zijn om in de tussentijd al kleinere vergroeningsmaatregelen te nemen, met dit plan in het achterhoofd als stip aan de horizon? Is de wethouder bereid daarover met de actiegroep in gesprek te gaan?

Tot zover.