Bijdrage Toekomst elek­tri­ci­teitsnet & bidi­rec­ti­oneel laden


7 maart 2024

Voorzitter,

dit debat is een aantal keer uitgesteld, maar is na de berichten van de afgelopen weken over de netcongesties belangrijker dan ooit. Er zijn al veel goede vragen gesteld over het bidirectioneel laden, waar wij ons van harte bij aansluiten. Verder zijn we benieuwd hoe het staat met de uitbreiding van het net. In december schreef Stedin over het uitwerken van verschillende scenario’s voor deze uitbreiding, en dat dit naar verwachting medio januari afgerond zou zijn. Wanneer horen we hier meer van? In de brief van vorige week geeft Stedin aan dat de verzwaring waarschijnlijk in 2027 afgerond is? Hoe verhoudt dit zich tot het jaartal 2033 dat in de brief van december is genoemd?

Tot zover.