Hernieuwbare energie


We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is nodig voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen. Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen.

Van het gas af

Den Haag gaat van het gas af. De gemeente moet huishoudens helpen bij het loskoppelen van gasaansluitingen. Hagenaren krijgen daarvoor geen gepeperde rekening op de mat. De gascentrale op het De Constant Rebequeplein wordt omgebouwd tot een duurzame energiecentrale.

Hernieuwbare energie

De gemeente kan de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energie zijn. Den Haag gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt. De gemeente kan daarnaast gratis info geven over het plaatsen van zonnepanelen en andere installaties die duurzame energie opwekken. Platte daken worden veel vaker ingezet voor zonnepanelen. Den Haag maakt windenergie mogelijk op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig last van hebben. Nieuwe technieken mogen in Den Haag worden uitgeprobeerd.

Den Haag ligt voor een groot deel op zand en dat is handig voor aardwarmte. De gemeente maakt het mogelijk het gebruik van aardwarmte voor stadsverwarming te onderzoeken. Hierbij wordt goed op de veiligheid gelet.

Geen halve maatregelen

In een duurzame stad is geen plaats voor onduurzame energie. Kernenergie maakt je draaiende wasmachine afhankelijk van buitenlandse mijnbouw naar eindige grondstoffen. De Partij voor de Dieren is dan ook tegen kernenergie. Restwarmte uit de Rotterdamse haven komt van de verbranding van fossiele brandstoffen of afval. Dit is niet duurzaam. Daarom wijst de Partij voor de Dieren de Warmterotonde, een pijp die warm water van de Rotterdamse industrie door Zuid-Holland vervoert, af. Ook energie uit de verbranding of vergassing van mest of dierlijke resten is niet schoon en gebruiken we niet in de gemeente Den Haag.

Het standpunt Hernieuwbare energie is onderdeel van: Klimaat, milieu en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws