Bijdrage Beste­dings­voorstel Eneco­mid­delen ener­gie­tran­sitie


Raad

10 februari 2022

Voorzitter,

De Enecomiddelen gaan erg snel op. We begonnen met 184 miljoen en hebben aan het eind van deze periode maar 100 miljoen over. En wat is met die 84 miljoen gedaan? Betrekkelijk weinig. De gemeente heeft het bestaande beleid gecontinueerd; alleen werden lopende zaken nu uit de Enecomiddelen betaald. Een echte versnelling is er nooit gekomen.

En dat zien we rond de communicatie. Dat is iets waar de gemeente tekortschiet. Dit is meermaals door de raad geconstateerd. Waarom dan geen tandje bijzetten? Onze motie om inwoners via actieve communicatie meer te stimuleren om hun woning te verduurzamen en hierbij de subsidieregelingen actief onder de aandacht te brengen is aangenomen, maar afgedaan door te verwijzen naar alles wat al gebeurd, terwijl de motie opriep om meer te doen. Waarom doet de wethouder dit niet? Ook de motie van het CDA over een communicatieplan resulteert helaas niet in een communicatieplan. Dit moet echt anders. Vandaar nogmaals een motie op dit vlak.