De klimaat­crisis aanpakken


Alleen als wij nu minder gaan consumeren, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en schoon water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Den Haag moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat grote delen van de aarde niet onleefbaar worden. De gemeente moet hier op verschillende manieren het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door vervuiling aan te pakken of zuinig om te gaan met grondstoffen. En door met klimaatbeleid de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Uiterlijk in 2030 is Den Haag klimaatneutraal. Dit betekent dat de gemeente niet meer bijdraagt aan klimaatverandering. De gemeente hanteert duidelijke tussendoelen op weg naar dit einddoel. Om Hagenaren te helpen met verduurzamen, komt er een klimaatfonds. Met dit fonds worden groene maatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gefinancierd. Daarnaast stimuleert de gemeente groene investeringen met belastingkortingen, bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) of de leges.

Den Haag wordt fossielvrij en gebruikt dus geen fossiele brandstoffen meer. De gemeente verzet zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen. De gemeente verbreekt de financiële banden met kolen-, olie- en gasbedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen. Den Haag investeert niet in fossiele pijpleidingen, zoals de Warmterotonde vanuit de Rotterdamse haven.

Het standpunt De klimaatcrisis aanpakken is onderdeel van: Een gezond klimaat

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Nieuws