De klimaat­crisis aanpakken


De meeste uitstoot in Den Haag wordt veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen. Dit pakken we aan door elk gebouw te isoleren en te voorzien van duurzame energie.

Alleen als wij nu minder gaan consumeren, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en schoon water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Den Haag moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat grote delen van de aarde niet onleefbaar worden. De gemeente moet hier op verschillende manieren het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door vervuiling aan te pakken of zuinig om te gaan met grondstoffen. En door met klimaatbeleid de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Uiterlijk in 2030 is Den Haag klimaatneutraal. Dit betekent dat de gemeente niet meer bijdraagt aan klimaatverandering. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, hanteert de gemeente duidelijke tussendoelen op weg naar dit einddoel. Om Hagenaren te helpen met verduurzamen, moet er een klimaatfonds komen. Met dit fonds worden groene maatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gefinancierd. Daarnaast kan de gemeente groene investeringen met belastingkortingen stimuleren, bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) of de leges.

Den Haag wordt fossielvrij en gebruikt dus geen fossiele brandstoffen meer. De gemeente moet zich verzetten tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen. De gemeente verbreekt de financiële banden met kolen-, olie- en gasbedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen. Den Haag investeert niet in fossiele pijpleidingen, zoals de Warmterotonde vanuit de Rotterdamse haven.

Al het beleid wordt getoetst op duurzaamheid in een duurzaamheidsparagraaf, waarin
de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en klimaat staan omschreven.

Het standpunt De klimaatcrisis aanpakken is onderdeel van: Klimaat, milieu en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws