Schrif­te­lijke vragen Uitfa­seren tank­sta­tions


Indiendatum: 15 aug. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Petaluma, Californië, is het sinds 1 maart 2021 verboden om nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen te openen (bijlage 1). Het was de eerste stap van een groeiende beweging in de Verenigde Staten, die een kanteling wil bewerkstelligen naar een duurzaam vervoerssysteem (bijlage 2). Vier andere steden in de omgeving van Petaluma hebben dit duurzame beleid overgenomen, en het verspreidt zich ook naar de grote steden (bijlage 3). Zo heeft de Democraat Paul Koretz, lid van de gemeenteraad van Los Angeles, in mei 2021 een voorstel gepresenteerd om geen nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen te bouwen in zijn stad (bijlage 4, bijlage 5).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Hoeveel tankstations voor fossiele brandstoffen telt Den Haag op dit moment?

  2. Is het college bekend met plannen voor de ontwikkeling van nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen in Den Haag?

  3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat in een klimaatneutraal Den Haag (per 2030) geen fossiele brandstoffen meer verkocht en gebruikt kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

  4. Welke beleidsbevoegdheden heeft de gemeente met betrekking tot (het reguleren van) tankstations voor fossiele brandstoffen, evenals oplaadpunten voor elektrische voertuigen en tankstations voor andere duurzame(re) brandstoffen?

  5. Kan het college schetsen hoe het de komende jaren omgaat met reeds bestaande tankstations voor fossiele brandstoffen? Waar is dit beleid vastgelegd?

  6. Is het college bereid om, in navolging van de duurzame beweging in Californië, met regelgeving te komen die tot doel heeft de ontwikkeling van nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen binnen de gemeentegrenzen van Den Haag niet toe te staan? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  7. Is het college bereid om geen nieuwe tankstations voor fossiele brandstoffen via bestemmingsplanwijzigingen toe te staan? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren