Schrif­te­lijke vragen 'Slimme display' op diesel


Indiendatum: 12 apr. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op de Laan van Leidschenveen is een ‘slimme display’ geplaatst (zie artikel Telegraaf van 7 april). Dit zou een moderne variant zijn op een flitspaal, maar wordt gevoed met een vervuilende dieselgenerator. Later is de dieselgenerator weer weggehaald.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Vindt het college het begrip ‘slimme display’ niet wat misleidend als deze gebruikmaakt van een fossiele brandstof?

2. Hoe rijmt het college het gebruik van een dieselgenerator met het beleid om klimaatneutraal te worden?

3. Hoe rijmt het college de inzet van een dieselgenerator met de voornemens uit het schone luchtakkoord en de inzet op een milieuzones?

4. Hoe rijmt het college de inzet van een dieselgenerator met het voornemen om juist dieselgeneratoren bij evenementen te weren?

5. Hoe is tot het besluit gekomen om een dieselgenerator te plaatsen?

6. Is het college bereid om niet meer een ‘slimme display’ in te zetten met een dieselgenerator?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 12 apr. 2023
Antwoorddatum: 23 mei 2023

Het raadslid de heer Barker heeft op 12 april 2023 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op de Laan van Leidschenveen is een ‘slimme display’ geplaatst (zie artikel Telegraaf van 7 april). Dit zou een moderne variant zijn op een flitspaal, maar wordt gevoed met een vervuilende dieselgenerator. Later is de dieselgenerator weer weggehaald.

1. Vindt het college het begrip ‘slimme display’ niet wat misleidend als deze gebruikmaakt van een fossiele brandstof?
Nee. In het artikel wordt gesproken over een tijdelijke testflitspaal van het Centraal Parket Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Voor deze tijdelijke testflitspaal wordt beperkt gebruik gemaakt van fossiele brandstof. In Den Haag werken we verder met de slimme snelheidsdisplays. Deze slimme snelheidsdisplays zijn de apparaten die met behulp van een smiley feedback geven aan de weggebruiker op de gereden snelheid en deze werken op basis van een klein zonnepaneel.

2. Hoe rijmt het college het gebruik van een dieselgenerator met het beleid om klimaatneutraal te worden?
Het college is geen voorstander van het gebruik van dieselgeneratoren. In het belang van het testen van diverse handhavingsmogelijkheden is het college toch akkoord gegaan met het plaatsen van de tijdelijke testflitspaal die gedeeltelijk op een dieselgenerator werkt. Dit mede gelet op de wens vanuit de raad om meer flitspalen in de stad te laten plaatsen en ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Het CVOM heeft overigens ook voor deze tijdelijke flitspaal inmiddels een aansluiting op een duurzame energiebron aangevraagd. Verwacht mag worden dat dit op korte termijn gerealiseerd wordt. Tot die tijd worden vooral de accu’s gebruikt. Alleen bij een langere testperiode is ook de generator nodig. Die wordt zo beperkt mogelijk ingezet.

3. Hoe rijmt het college de inzet van een dieselgenerator met de voornemens uit het schone luchtakkoord en de inzet op een milieuzones?
Zie antwoord op vraag 2.

4. Hoe rijmt het college de inzet van een dieselgenerator met het voornemen om juist
dieselgeneratoren bij evenementen te weren?

Zie antwoord op vraag 2.

5. Hoe is tot het besluit gekomen om een dieselgenerator te plaatsen?

Zie antwoord op vraag 2.

6. Is het college bereid om niet meer een ‘slimme display’ in te zetten met een dieselgenerator?

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 1 werken onze snelheidsdisplays op zonnepanelen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de locosecretaris, de burgemeester,

René van Kuilenburg Jan van Zanen