Schrif­te­lijke vragen Social washing bij fossiel evenement


Indiendatum: 26 sep. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Aramco is een multinational die zich bezighoudt met olie, aardgas en chemie. Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië, staat bovenaan de lijst van de grootste vervuilers [1] wat betreft CO2 uitstoot. Op 1 oktober organiseren ze een hardloopevenement in Den Haag. [2] Het opgehaalde geld van het evenement gaat naar het Juliana Kinderziekenhuis.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de term ‘social washing’?
  2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat bedrijven evenementen in de stad organiseren bij wijze van ‘social washing’ [3]? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente geen samenwerkingen moet aangaan met fossiele bedrijven, met het oog op de gemeentelijke ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn?

Het evenement wordt gepromoot op de website van de gemeente. [4] Op de website ‘Epic Runs’ staat ook het logo van de gemeente Den Haag bij het Aramco Beach Run evenement.

  1. Op welke manier is de gemeente Den Haag betrokken bij dit evenement? Gaat er gemeenschapsgeld naar dit fossiele evenement?
  2. Hoe wordt de afweging gemaakt om dergelijke evenementen vanuit de gemeente te promoten? Welke rol spelen sponsoren in die afweging en waar wordt daarin de grens gelegd?
  3. Kan het college toelichten waarom het heeft besloten een fossiel evenement in Den Haag te faciliteren? Worden hier bijvoorbeeld (delen van) de duinen en het strand voor afgesloten?

Het evenement wordt georganiseerd in The Hague Beach Stadium. Uit het Van der Vlist rapport bleek dat de gemeente 200.000 euro per jaar besteedt aan de exploitatie van deze locatie.

  1. Hoeveel geld heeft The Hague Beach Stadium in 2023 ontvangen van de gemeente Den Haag?
  2. Voor welk doeleinde wordt dit geld aan The Hague Beach Stadium gegeven? Kan de gemeente via deze geldstroom ook invloed uitoefenen op het soort evenementen wat op die locatie gehouden worden?
  3. Kan het college toezeggen dat zij geen evenementen meer faciliteren wanneer deze banden hebben met de fossiele industrie?
Robert Barker

Partij voor de Dieren

Leonie Gerritsen

Partij voor de DierenIndiendatum: 26 sep. 2023
Antwoorddatum: 5 dec. 2023

Het toenmalig raadslid de heer Barker en mevrouw Gerritsen hebben op 26 september 2023 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Aramco is een multinational die zich bezighoudt met olie, aardgas en chemie. Saudi Aramco, het staatsoliebedrijf van Saoedi-Arabië, staat bovenaan de lijst van de grootste vervuilers wat betreft CO2 uitstoot. Op 1 oktober organiseren ze een hardloopevenement in Den Haag. Het opgehaalde geld van het evenement gaat naar het Juliana Kinderziekenhuis.

1. Is het college bekend met de term ‘social washing’?
Ja, het college is bekend met deze term.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het onwenselijk is dat bedrijven evenementen in de stad organiseren bij wijze van ‘social washing’? Zo nee, waarom niet?
Ja, als er daadwerkelijk sprake is van ‘social washing’ en er dus een oprechte intentie ontbreekt om goed te doen middels het evenement, vindt het college dergelijke activiteiten onwenselijk.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente geen samenwerkingen moet aangaan met fossiele bedrijven, met het oog op de gemeentelijke ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn?
Op het gebied van evenementen bestaan geen directe samenwerkingen tussen de gemeente en fossiele bedrijven. Verduurzaming van evenementen is een belangrijk speerpunt van het college en daarom ook één van subsidiecriteria in het recent vastgestelde economisch evenementenbeleid (RIS316059).

Het evenement wordt gepromoot op de website van de gemeente. Op de website ‘Epic Runs’ staat ook het logo van de gemeente Den Haag bij het Aramco Beach Run evenement.

4. Op welke wijze is de gemeente Den Haag betrokken bij dit evenement? Gaat er gemeenschapsgeld naar dit fossiele evenement?
Het evenement waar u naar verwijst is niet gepromoot op de website van de gemeente. De bijlage bij uw schriftelijke vragen verwijst naar een vermelding op denhaag.com; de website van The Hague & Partners, gericht op toeristen en bezoekers. Dit evenement is, zoals alle publiekstoegankelijke activiteiten in Den Haag, opgenomen in hun dynamische agenda. Er is geen gemeenschapsgeld naar dit evenement gegaan.

5. Hoe wordt de afweging gemaakt om dergelijke evenementen vanuit de gemeente te promoten? Welke rol spelen sponsoren in die afweging en waar wordt daarin de grens gelegd?
Organisatoren van evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het promoten van het eigen evenement. The Hague & Partners (de marketinguitvoeringsorganisatie van de gemeente Den Haag) neemt wel alle publieksevenementen die plaatsvinden in Den Haag mee in de uitagenda.
De achterliggende sponsoren spelen daarbij geen rol.

6. Kan het college toelichten waarom het heeft besloten een fossiel evenementen in Den Haag te faciliteren? Worden hier bijvoorbeeld (delen van) de duinen en het strand voor afgesloten?
Het staat een ieder vrij een aanvraag in te dienen voor het organiseren van een evenement in de openbare ruimte. Elk van deze aanvragen wordt vervolgens op zijn eigen merites beoordeeld. De vraag of er een fossiele sponsor of partij bij de organisatie is betrokken, is geen grond om de vergunning te weigeren. Per aanvraag wordt beoordeeld wat de wensen van de organisatie zijn qua afsluitingen van de directe omgeving en/of dit in het kader van veiligheid verantwoord is.

Het evenement wordt georganiseerd in The Hague Beach Stadium. Uit het Van der Vlist rapport bleek dat de gemeente 200.000 euro per jaar besteedt aan de exploitatie van deze locatie.

7. Hoeveel geld heeft The Hague Beach Stadium in 2023 ontvangen van de gemeente Den Haag?
Het evenement is in 2023 niet georganiseerd in The Hague Beach Stadium. Beach Stadium BV heeft in 2023 een bijdrage van € 50.000,- van de gemeente ontvangen.

8. Voor welk doeleinde wordt dit geld aan The Hague Beach Stadium gegeven? Kan de gemeente via deze geldstroom ook invloed uitoefenen op het soort evenementen wat op die locatie gehouden worden?
De bijdrage is bedoeld voor het beheer van het beachstadion (wat gemeentelijk eigendom is). In de beheer- en exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat dit werkzaamheden betreft die samenhangen met het dagelijks beheer, beveiliging, aankleding en programmeren van het stadion. Het college is niet voornemens aanvullende voorwaarden aan het soort evenementen te verbinden.

9. Kan het college toezeggen dat zij geen evenementen meer faciliteert wanneer deze banden hebben met de fossiele industrie?
Zie antwoord vraag 6.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Ilma Merx Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verduurzaming monumentale panden

Lees verder

Schriftelijke vragen Wat gebeurt er met de bomen op het Hobbemaplein?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer