Terugblik op de gemeen­teraad


30 juni 2022

30 juni 2022

Fossiele reclame

Het was een spannende raad voor onze fractie. Al lang werken we aan een voorstel om fossiele reclame te weren uit de buitenruimte. We zouden hiermee de eerste stad ter wereld worden waarbij dit gebeurt. Om een meerderheid voor dit voorstel te halen, hadden we de steun van ‘klimaatdrammers’ D66 nodig. En hoewel de partij eerst nog lieten weten dat we op ze zouden kunnen rekenen, trokken ze die steun voor de stemmingen nog in. Ondanks dat ons voorstel het in Den Haag niet haalde, zullen we het blijven proberen in andere gemeenten.

The Grace

Tijdens de Raad hebben we ons uitgesproken tegen het bouwplan The Grace bij Holland Spoor. Bij dit plan worden namelijk vele gemeentelijke kaders worden uit het raam gegooid. Zo wordt de windhinder erger, komen er geen voorzieningen en komen er geen sociale woningen.

Binckhorst

Het onderwerp Binckhorst is een terugkerend thema in de gemeenteraad. Het hele gebied wordt opnieuw ontwikkeld, maar er wordt vooral veel aandacht besteed aan woningbouw. De Partij voor de Dieren vindt dat het gebied ook veel kwalitatief groen verdient en het zich daar altijd voor in. Ook deze raad hebben we daar 3 moties voor ingediend. Ons verzoek om dit jaar nog fatsoenlijke groennormen te formuleren vond de wethouder te ver gaan, dit voorstel haalde het niet. Wel wordt onderzocht of een tiny forest kan worden ingetekend aan de trekvlietzone en krijgen groene initiatieven de ruimte om nu al te ontwikkelen.

Evenementen

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat evenementen in Den Haag zo duurzaam mogelijk worden georganiseerd. Helaas vindt de wethouder dat we dat best aan de markt kunnen overlaten en onze voorstellen om dieselaggregaten en wegwerp plastic bekertjes te verbieden, en verplicht meer vegetarisch eten aan te bieden, werden allemaal verworpen.

Beatrijs

Samen met de Haagse Stadspartij dienden we een motie in om vrijplaats De Samenscholing te redden door de verbouwplannen te stoppen. Helaas kon dit niet op een meerderheid van de raad rekenen. Onze motie om op zijn minst niet nu al met slopen en asbestsanering te beginnen, maar daarmee te wachten tot de plannen rond zijn, werd gelukkig wel aangenomen. Hopelijk kan De Samenscholing zo nog een tijdje langer gebruikmaken van het gebouw.

Gerelateerd nieuws

Overweldigende steun voor verbod fossiele reclame in Den Haag

ASN Bank, Urgenda, Cordaid en 62 andere organisaties steunen een verbod op fossiele reclame in de publieke ruimte in de gemee...

Lees verder

Den Haag laat kans schieten om fossiele reclame te verbieden

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad, met D66 als beslissende stem, verwierp vandaag het voorstel van de Partij voor de...

Lees verder