Motie Verbied single-use plastics


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het locatiebeleid 2022.

Constaterende, dat:

  • de overheid vanaf juni 2019 gebonden is aan de Europese single-use plastic richtlijn;

  • het ondanks goede voornemens van gemeente en organisatoren, nog altijd niet lukt om evenementen te organiseren zonder het veelvuldig gebruik van single-use plastic;

  • single-use plastic zeer schadelijk is voor het milieu;

  • het gebruik van single-use plastic op evenementen ook zeer schadelijk is voor onze parken omdat het wordt vertrapt tot piepkleine deeltjes die nauwelijks meer op te ruimen zijn.

Overwegende, dat:

  • het in Leiden voor alle houders van een evenementen- of buitentapvergunning verplicht is om met statiegeldbekers te werken (met uitzondering van kleinschalige feesten);

  • zo het gebruik van single-use plastics wordt beperkt en het zwerfafval wordt teruggedrongen;

  • er legio voorbeelden zijn van festivals en evenementen die het gebruik van single-use plastic al geheel hebben verbannen;

  • Den Haag erg achterloopt in dit aspect.

Verzoekt het college:

  • in het locatiebeleid op te nemen dat het gebruik van single-use plastics door organisatoren niet is toegestaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie