Motie Geen diesel­ag­gre­gaten op evene­menten


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het locatiebeleid 2022.

Constaterende, dat:

  • het ondanks goede voornemens van gemeente en organisatoren, nog altijd niet lukt om evenementen te organiseren zonder het gebruik van vervuilende dieselaggregaten;

  • de stoffen die vrijkomen van een dieselaggregaat ongezond zijn voor festivalbezoekers en omwonenden;

  • de uitstoot van dieselaggregaten zeer schadelijk is voor het milieu;

Overwegende, dat:

  • op alle locaties inmiddels vaste stroomvoorzieningen aanwezig zijn;

  • er voldoende duurzame alternatieven zijn als noodvoorziening, zoals mobiele batterijen.

Verzoekt het college:

  • in het locatiebeleid op te nemen dat het inzetten van dieselaggregaten als (nood-)stroomvoorziening niet is toegestaan.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie