Motie Voed­sel­aanbod op evene­menten


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van het locatiebeleid 2022.

Constaterende, dat:

  • een meer plantaardig voedingspatroon niet alleen bevorderlijk is voor de gezondheid, maar ook duurzamer is en een grote positieve bijdrage levert aan het behalen van de klimaat- en milieudoelen;

  • het kabinet al sinds 2005 erkent dat vlees en zuivel de meest milieubelastende onderdelen vormen van ons voedselpakket;

  • dat de voedselkeuze van consumenten volgens wetenschappers in sterke mate wordt bepaald door het aanbod.

Overwegende, dat:

  • het aanbod van voedsel op festivals in Den Haag vaak eenzijdig en ongezond is;

  • er voldoende alternatieve lokale aanbieders zijn van vegetarisch voedsel op festivals.

Verzoekt het college:

  • in het locatiebeleid op te nemen dat het voedselaanbod op evenementen voor minimaal 50% vegetarisch moet zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie