Motie Geen dubbele overlast voor gebruikers en omwo­nenden


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van Broedplaatsen Beatrijsstraat.

Constaterende, dat:

  • de verbouwplannen van het pand aan de Beatrijsstraat 12-18 vertraging oplopen;

  • er wel al plannen worden gemaakt voor asbestsanering;

  • dit zal betekenen dat er nu twee maal werkzaamheden worden verwacht met een periode ertussen.

Overwegende, dat:

  • het voor omwonenden vervelend is als er twee keer overlastgevende werkzaamheden plaatsvinden, in plaats van direct achter elkaar;

  • het er nu naar uitziet dat gebruikers in ieder geval tijdelijk het pand moeten verlaten i.v.m. asbestsanering, en het pand daarna een periode leeg komt te staan.

Verzoekt het college:

  • de asbestsanering en andere sloopwerkzaamheden pas definitief in te plannen als bekend is wanneer de verbouwing van het pand van start kan gaan, zodat er maar eenmaal werkzaamheden plaats hoeven te vinden;

  • zo de overlast voor omwonenden te minimaliseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Fatima Faïd
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

Forum voor Democratie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Voedselaanbod op evenementen

Lees verder

Motie Hou rekening met het milieu bij toerisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer