Den Haag laat kans schieten om fossiele reclame te verbieden


Initi­a­tief­voorstel verworpen

30 juni 2022

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad, met D66 als beslissende stem, verwierp vandaag het voorstel van de Partij voor de Dieren om fossiele reclame te verbieden. “Dat is onbegrijpelijk”, aldus Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij, ook voor de 150 ondertekenaars van onze brief aan de gemeente die vroegen om een verbod op fossiele reclame in Den Haag. Dit is het zoveelste voorbeeld van een overheid die niet durft door te pakken op klimaat. De emissies stijgen nog steeds.”

In de gemeenteraad van 30 juni stemden HvDH, D66, VVD, CDA, PVV en FvD tegen het initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren om fossiele reclame via de lokale wet (algemene plaatselijke verordening) te verbieden in de openbare ruimte. Het zou het eerste verbod ter wereld zijn geweest voor deze reclames. Barker (Partij voor de Dieren): “Als het erop aankomt steunen partijen als D66 liever de fossiele industrie dan dat ze de klimaatcrisis aanpakken.”

Dweilen met kraan open
Sleegers (Reclame Fossielvrij) noemt het een veeg teken dat een partij die zich groen noemt deze kans laten liggen. “Zoals het er nu uitziet hangt er nog tot 2028 fossiele reclame in de stad. Dan loopt het contract met JC Decaux af. Ik snap dat niet. Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat betekent afbouwen van fossiele brandstoffen. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je wilt voorkomen dat fossiel in reclames juist gepromóót wordt? Zo blijft klimaatbeleid dweilen met de kraan open.”

Zeespiegel
De beslissing komt op een pijnlijk moment. Juist deze week werd bekend dat de zeespiegel in Nederland harder stijgt dan verwacht. “Een reclameverbod in Den Haag had wereldwijd een sneeuwbaleffect kunnen hebben”, aldus indiener Robert Barker (PvdD Den Haag). “Het had daarmee een direct effect gehad op verminderen van broeikasgasemissies. Hiermee laat de gemeente een serieuze kans liggen om haar inwoners te beschermen tegen de zeespiegelstijging.”

Verantwoordelijkheid gemeente
Volgens Sleegers probeert de gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte en klimaatontwrichting bij de reclame-exploitanten te leggen. “Maar de gemeente heeft een zorgplicht om haar inwoners te beschermen tegen klimaatontwrichting én hen hiervoor te waarschuwen. Een verbod op fossiele reclame doet beide.”

Oproep aan andere gemeenten
Partij voor de Dieren en Reclame Fossielvrij laten het er niet bij zitten. “We roepen andere gemeenten op om fossiele reclame te verbieden via de algemene plaatselijke verordening. Eén gemeente moet de eerste zijn. Als Den Haag niet durft, dan nodigen we een andere gemeente uit om contact met ons te zoeken.”

Zelfregulering werkt niet
De Haagse raad nam eerder een motie aan om reclame uit bushokjes te verbieden. Het college voerde daarop gesprekken met reclame-exploitanten om hen te vragen om vrijwillig te stoppen met fossiele reclame. Ze weigerden. Ook in Amsterdam weigerde JC Decaux om mee te werken aan de motie om fossiele reclame via zelfregulering uit de stad te weren.