Motie Fossiel­vrije bushokjes


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van de schriftelijke vragen Verbied fossiele reclames grootvervuilers (RIS307335).

Constaterende, dat:

  • de wethouder op 2 september tijdens de commissie toezegde dat het college bereid is om in overleg te treden met de exploitant en te kijken of op vrijwillige basis afspraken te maken zijn over de buitenreclame;
  • de wethouder tijdens hetzelfde debat niet kon toezeggen dat de MRDH aangesproken wordt op fossiele reclame-uitingen;
  • de MRDH juist in de media heeft aangegeven graag over dit onderwerp mee te denken aangezien het contract voor bus- en tramhokjes dit jaar afloopt.

Overwegende, dat:

  • nu het moment is om afspraken te maken over reclame in bus- en tramhokjes aangezien het contract nu wordt vormgegeven door de MRDH voor de komende 5 jaar;
  • het wenselijk is reclame voor de fossiele industrie, voor de luchtvaartindustrie en voor fossiele auto’s te beperken vanwege de klimaatcrisis waar we ons in bevinden.

Verzoekt het college:

  • de MRDH op te roepen om fossiele reclame niet meer toe te staan in haar nieuwe contract voor de reclame in bus- en tramhokjes.

En gaat over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, PVV, VVD