Motie Blijf van de eieren af


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 7 oktober 2021, ter bespreking van de Brief van wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte inzake Aanpak overlast stadsmeeuwen.

Constaterende, dat:

  • het college in uiterste gevallen van overlast meeuweneieren van de kleine mantelmeeuw wil oliën, waardoor de kuikens stikken in het ei.

Overwegende, dat:

  • het aantal kleine mantelmeeuwen in Nederland in de afgelopen 10 jaar volgens Sovon significant afneemt met <5% per jaar[1];
  • meeuwen bij onze stad aan zee horen.

Verzoekt het college:

  • meeuweneieren niet te oliën of op een andere manier te verstoren, beschadigen of vernietigen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Sebastian Kruis
PVV


[1] https://stats.sovon.nl/stats/soort/5910


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD