Motie Doe meer aan het dak


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 7 oktober 2021, ter bespreking van de Brief van wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte inzake Aanpak overlast stadsmeeuwen.

Constaterende, dat:

 • het college in uiterste gevallen van overlast meeuweneieren wil oliën, waardoor de kuikens stikken in het ei;
 • het door de gemeente aangehaalde rapport een werkwijze voorstelt waarbij eerst mitigerende maatregelen worden genomen voordat meeuwenkuikens worden gedood.

Overwegende, dat:

 • er een aantal veelbelovende dakaanpassingen om overlast te verminderen in het rapport behandeld worden;
 • niet alle dakaanpassingen met positieve onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de mitigerende maatregelen;
 • de verdwenen maatregelen betreffen:
  • bakken met struiken op het dak (p. 23);
  • dak(geluids)isolatie (p. 26);
  • daken dagelijks betreden en beginnend nestmateriaal verwijderen (pp. 28-29);
 • de eerste twee van deze maatregelen aansluiten bij bestaande gemeentelijke ambities, namelijk het vergroenen van daken en het energiezuiniger maken van woningen

  Verzoekt het college:

  • de genoemde drie maatregelen toe te voegen aan de lijst mitigerende maatregelen;
  • deze middelen eerst in te zetten, voordat wordt overgegaan tot verdergaande maatregelen.

  En gaat over tot de orde van de dag.


  Robin Smit
  Partij voor de Dieren


  Status

  Aangenomen

  Voor

  CDA, D66, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

  Tegen

  Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag