Motie Demon­straties ook bij het Spui


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van geactualiseerd demonstratiebeleid.

Constaterende, dat:

  • het Spui een brede weg is die het Stadhuis en het Binnenhof verbindt;
  • het Stadhuis en het Binnenhof logische plekken zijn voor politiek geladen demonstraties;
  • het met dit demonstratiebeleid niet meer is toegestaan om over het Spui te lopen bij demonstraties.

Overwegende, dat:

  • er aan deze brede weg weinig winkels liggen en er veel ruimte overblijft voor een lopende demonstratie;
  • het niet toestaan van demonstraties over het Spui het demonstratierecht onnodig inperkt, omdat een logische route vanaf het Malieveld naar de Tweede Kamer en Stadhuis niet meer mogelijk is.

Verzoekt de burgemeester:

  • lopende demonstraties over het Spui toe te staan.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren


Lesley Arp

SPStatus

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD