Motie Aanmeld­termijn demon­straties inkorten


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van geactualiseerd demonstratiebeleid.

Constaterende, dat:

  • Den Haag met 4x24 uur de langste aanmeldtermijn voor demonstraties heeft van alle grote steden;
  • Amsterdam een aanmeldtermijn van 24 uur hanteert, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Tilburg een van 2x24 uur.

Overwegende, dat:

  • de burgemeester heeft aangegeven de aanmeldtermijn niet tot nauwelijks te hanteren of te handhaven;
  • de aanmeldtermijn van 4x24 uur wel op de website en de APV wel zo vermeld staan;
  • dit welwillende demonstranten die zich netjes aan de regels willen houden ontmoedigt om demonstraties te organiseren waarbij actualiteitswaarde essentieel is.

Verzoekt het college:

  • met een voorstel te komen de aanmeldtermijn voor demonstraties officieel in te korten.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker Peter Bos Lesley Arp

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij SPStatus

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VVD