Demon­stra­tie­recht


De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan artikel 9 van de grondwet. Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering, een betoging of een demonstratie. Dit is onmisbaar voor een gezonde democratie.

Dit recht moet niet worden misbruikt. In Den Haag, de demonstratiehoofdstad van Nederland, hebben wij als geen ander te maken met het beschermen van dit recht. Met ruim 1500 demonstraties per jaar, waarbij de gemoederen soms hoog oplopen, is het nodig dat we hier duidelijke uitgangspunten voor hebben.

De Partij voor de Dieren pleit voor een ruimhartig demonstratiebeleid. Zo moeten demonstratie zoveel mogelijk worden toegestaan, ook in de binnenstad. De locatie van een demonstratie kan van meerwaarde zijn.

De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties moet worden afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen moet de aanmeldtermijn worden verkort.

Het standpunt Demonstratierecht is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws