Demon­stra­tie­recht


De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan artikel 9 van de grondwet. Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering, een betoging of een demonstratie. Dit is onmisbaar voor een gezonde democratie.

Dit recht moet niet worden misbruikt. In Den Haag, de demonstratiehoofdstad van Nederland, hebben wij als geen ander te maken met het beschermen van dit recht. Met ruim 1500 demonstraties per jaar, waarbij de gemoederen soms hoog oplopen, is het nodig dat we hier duidelijke uitgangspunten voor hebben.

De Partij voor de Dieren pleit voor een ruimhartig demonstratiebeleid. Zo moeten demonstratie zoveel mogelijk worden toegestaan, ook in de binnenstad. De locatie van een demonstratie kan van meerwaarde zijn.

De aanmeldingsplicht voor kleine demonstraties moet worden afgeschaft. Voor demonstraties naar aanleiding van actuele gebeurtenissen moet de aanmeldtermijn worden verkort.

Het standpunt Demonstratierecht is onderdeel van: Behoorlijk bestuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Haagse partijen willen gelijkheid bij demon­stra­tie­beleid

Gisteren werden 14 demonstranten en een fotograaf opgepakt door de politie. Zij demonstreerden vreedzaam en coronaproof bij het ministerie van EZK omdat zij het oneens zijn met het Nederlandse klimaatbeleid. Kort na de aanhouding werden zij weer vrijgelaten. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en Haagse Stadspartij willen weten waarom deze mensen zijn opgepakt en hoe dit zich verhoudt tot het wel...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws