Bijdrage Ambtenaar voor de bus & Aanhouding klimaat­ad­viseur gemeente Den Haag bij illegale wegblokkade


17 mei 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren steunt de lijn van de burgemeester. Het demonstratierecht is een groot goed en we moeten als raad heel terughoudend zijn met uitspraken over mensen die zich niet kunnen verdedigen. Daarom steunen we ook de gedragscode van de gemeenteraad.