Bijdrage PUK Bellevue


17 mei 2023

Voorzitter,

In 2014 werd ik actief in de commissie Ruimte en toen was het voornemen om Haagse inwoners beter te betrekken. Wat is hiervan terechtgekomen? Helaas weinig; over de jaren heen is het alleen maar slechter gegaan. Het project Bellevue is daarbij het ultieme dieptepunt. Bewoners en raad wilden al voor het PUK werd vastgelegd, betrokken worden, maar het college negeerde deze wens. Na aanpassingen aan het plan door de raad, heeft het college vervolgens helemaal niets meer gedaan, en wachtte het op een nieuwe raad om hetzelfde plan opnieuw te presenteren. Dit werd gedaan zonder fatsoenlijke betrokkenheid van bewoners en zelfs zonder zicht op uitvoering.

Voorzitter, de feiten liegen er niet om. Sinds 2021 is er helemaal niet door het college met bewoners gesproken, terwijl dit vanwege de slechte participatie voor de hand had gelegen. Het meest bizarre is dat niet eens met de direct aangrenzende VVE is gesproken, waarin zelfs een toren is ingetekend. Waarom heeft de gemeente die moeite niet eens genomen? Opvallend is ook, dat het college in de afdoening van de moties van het CDA en GroenLinks juist zegt dat ze meer regie op de participatie gaat nemen. Wanneer zijn die intenties verdwenen?

Voorzitter, ook met de projectontwikkelaar is nauwelijks gesproken. De raad had de wethouder een duidelijke opdracht gegeven, maar er is gewoon nagenoeg zonder onderbouwing en verslaglegging geconstateerd dat niks mogelijk was. Waarom is niet serieus gesproken over minder woningen of een bredere toren? Waarom staat niets hierover op papier?

Terwijl om de haverklap het college geitenpaadjes vindt om onder haar eigen beleid uit te komen, was hier niks mogelijk. Twee torens van 165 meter, die een stuk hoger zijn dan de omliggende bebouwing (Hoftoren 123m), zouden financieel niet uitkomen en na een gesprekje waren ze hier al uit. Waarom? Wat maakt deze locatie zo uniek dat niks mogelijk is behalve torens van rond de 200 meter? Waarom heeft de wethouder de raad niet meerdere scenario’s voorgelegd? Waarom is de business case volstrekt onduidelijk? En waarom legt de wethouder überhaupt een onuitvoerbaar plan voor?

Voorzitter, hoewel het college heeft nagelaten de raadsopdracht uit te voeren en de participatie ondermaats was, wil ik ook ingaan op de inhoudelijke problemen van dit plan. Dit plan heeft namelijk vele elementen die niet stroken met wat we als gemeenteraad willen. Beeldbepalende gevels worden gesloopt, regie op voorzieningen ontbreekt en de woningen worden kleiner dan vereist. Daarbij passen deze torens niet bij de omgeving en wordt de Haagse skyline erdoor overvleugeld zonder dat iets vergelijkbaars er nog bij komt. Bovendien reikt de schaduw van deze gebouwen zelfs tot aan het Lange Voorhout en krijgt de Koekamp met het paviljoen dat daar moet komen, te maken met uren extra schaduw.

In 2021 werden amendementen aangenomen op enkele van deze punten, maar deze zijn niet opgenomen in het voorstel en zijn slechts intenties geworden. Waarom? Waarom is niet meer steviger in het dictum vastgelegd dat aan de Haagse hoogbouwnota wordt voldaan? Bijvoorbeeld op het gebied van de GPR-score en de norm voor de buitenruimte?

Wat betreft het beoogde programma, er wordt niet gestuurd en alles mag en alles kan. Waarom wordt er niet meer ingezet op voorzieningen, zoals scholen of artsenpraktijken? Waarom wordt de deur open gezet voor nog een hotel? Waarom worden keuzes over voorzieningen weer vooruitgeschoven? 1200 woningen bouwen zonder adequate voorzieningen is onbehoorlijk.

Tot slot, voorzitter, wil ik benadrukken dat het instemmen met dit PUK niet alleen de bewoners schoffeert, maar ook de gemeenteraad zwaar beschadigt. En dit voor een plan dat niet eens haalbaar blijkt te zijn. Waarom laat het stadsbestuur zich zo in zijn hemd zetten voor een ontwikkelaar die niks wil?

Interessant voor jou

Bijdrage Voortgangsbrief subsidie bestel Cultuur en proces MJB 2025-2028

Lees verder

Bijdrage Ambtenaar voor de bus & Aanhouding klimaatadviseur gemeente Den Haag bij illegale wegblokkade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer