Bijdrage Ziens­wijze Uitbreiding Plaspoel­polder en IPP Haag­landen


17 mei 2023

Voorzitter,

We spreken over de uitbreiding van het werkterrein van de het industrieschap. Dit klinkt heel suf, maar eigenlijk is het een heel vergaand besluit. Want voorzitter, de bevoegdheden van het IPP worden uitgebreid naar het bedrijventerrein aan de Westvlietweg en de Gavi-kavel en miljoenen aan gemeenschapsgeld worden hierin gestopt. Het verbaast mijn fractie dat dit het eerste document is dat de raad krijgt over deze terreinen. Waarom eerst zo’n verandering in gang zetten voordat überhaupt hier planologisch een besluit over is genomen?

Het college geeft aan dat nog een uitwerking moet komen, maar voorzitter we zien de donkere wolken al verschijnen met de bestuursovereenkomst. Deze is nog verdergaand. Hierin wordt voorgesteld het hele Gavi-kavel een bedrijventerrein te maken en het bedrijventerrein aan de Westvlietweg moet ook uitbreiden. De gemeente wil dat de provincie 16 hectare voor bedrijven vastlegt op het GAVI-kavel. Maar waar is dit cijfer überhaupt op gebaseerd? Waarom heeft de raad hier nooit een schets of berekening van ontvangen?

U raadt al waar hier gebouwd wordt; op onbebouwde groene ruimte. Waarom kiest het college niet er eerst voor om in kaart te brengen wat de huidige waarde van het gebied zijn, wat de verschillende mogelijke functies zijn en dan pas een bestemming bepalen? Nu willen we rücksichtslos een gigantisch terrein volledig bebouwen zonder verdere afweging. Is er verder al een natuurscan gemaakt? En een bomeninventarisatie?

Voorzitter, waarom overweegt het college niet de bestaande bosjes te behouden en natuur te maken? Waarom vaart het college alleen naar volledig bebouwen?

Dan de Binckhorst. Voor een deel komt er opeens een compensatieverplichting uit de hoge hoed. Waarom nu opeens? En waarom wordt er veel meer bedrijventerrein voorgesteld dan aan compensatie nodig is?

Verder valt het mijn fractie op dat het college steeds aangeeft dat bedrijventerrein nodig is, maar wat komt er nu eigenlijk? Als we kijken naar de Westvlietweg die volgens het college nodig moet uitbreiden, dan zien we een zandbank, opbergboxen en beveiligde parkeerplaatsen. Is dit de bedrijvigheid waar de stad naar snakt? En we hebben recent nog gezien dat in Ypenburg de belangrijkste nieuwe bedrijfsruimte een carwash was. Waarom dan zoveel nieuwe bedrijfsterrein maken en niet veel meer inzetten op het beter benutten van het bestaande? Door steeds nieuwe bedrijventerreinen toe te voegen zal het verbeteren van de bestaande terreinen niet gebeuren en verdwijnt steeds meer groen de stad uit.