Natuur­ge­bieden en ecolo­gische verbin­dingen


Den Haag mag trots zijn op haar Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide. De gemeente zet in op het
versterken van de natuur daar en gaat deze gebieden uitbreiden. Daarnaast staat de Partij voor de Dieren ervoor dat de natuurwaarden van deze gebieden beschermd blijven.

Het is belangrijk dat de natuurgebieden verbonden worden door groene zones in de stad, zodat planten en dieren zich tussen de gebieden kunnen verplaatsen. De gemeente noemt die groene bruggen ecologische verbindingszones. De Partij voor de Dieren wil de ecologische verbindingszones verbeteren en knelpunten versneld wegwerken. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen. Ook willen we kijken naar mogelijkheden om de Stedelijke Groene Hoofdstructuur uit te breiden. Zo komt er nieuwe natuur in Leidschenveen-Ypenburg en in Den Haag Zuidwest. Drukke wegen worden voor dieren overbrugbaar gemaakt met veilige oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws