Bijdrage Uitbreiding Plaspoel­­polder en IPP Haag­­landen


25 mei 2023

Voorzitter,

Een bijdrage over het Industrieschap Plaspoelpolder in de raad komt misschien onverwacht en klinkt misschien stoffig, maar eigenlijk gaat het om iets heel belangrijks. De gemeente zet met het voorliggend besluit al een stap op weg naar het volledig bebouwen van de groene ruimte op de GAVI-kavel en de Westvlietweg. Dit terwijl de integrale afweging nog niet heeft plaatsgevonden en deze is hard nodig. Vandaar de motie samen met D66, VVD en HSP:

Verzoekt het college:

  • bij de Nota van Uitgangspunten een integrale afweging te presenteren voor de ontwikkeling van de GAVI-kavel;

  • daarbij niet alleen in te gaan op het geheel bestemmen van deze kavel tot bedrijfsruimte maar ook in te gaan op andere mogelijke functies;

  • specifiek onderzoek t

  • e doen naar natuur buiten de ecologische zone (in elk geval aan de kant van Tedingerbroekplas) met als doel dit mogelijk te reserveren als groene gebieden binnen het ruimtelijk raamwerk.


Daarbij komt het IPP-besluit wat ons betreft dus sowieso te vroeg. Vandaar dat we het amendement van D66 mede-indienen en ook de voorstellen van de VVD van harte steunen.

Laten we een keer goed ruimtelijk beleid maken, een duidelijke afweging maken en ons niet nu al blindstaren op één uitkomst.