Bijdrage Huis­ves­tings­ver­or­dening Den Haag


25 mei 2023

Voorzitter, stelt u zich voor: u woont in een wijk waar aan de rand nieuwe projecten verrijzen met veel studio-appartementen. Door deze nieuwe studio’s neemt de druk op voorzieningen toe. Echter, die druk neemt door de gemeentelijke systematiek alleen nog maar meer toe, want volgens de rekenboekjes van de gemeente zakt het percentage verkamerde woningen onder de 5%. Hierdoor mogen in uw wijk nog veel meer woningen worden verkamerd. Dit puur en alleen omdat uw wijk toevallig ook deels onderdeel uitmaakt van het CID. Hierdoor ontstaat er een ongewenst effect: er wordt onevenredig veel verkamerd in een deel van de wijk dat hier eigenlijk niet geschikt voor is.

Daarom dienen we een amendement in om dit te voorkomen. Dit met de titel Rechtvaardige Huisvestingsverordening voor CID. Deze dien ik in namens de CU/SGP, HSP en Hart voor Den Haag.