Bijdrage Aanpak geld­zorgen en geld­pro­blemen 2022-2023


Raad

25 mei 2023

Voorzitter,

Onze vertegenwoordiger mevrouw van Halsema heeft tijdens dit debat in de commissie aandacht gevraagd voor mensen die met geldzorgen leven en een huisdier hebben.

In het armoedebeleid staat wel terugblik met wat erin 2021 en 2022 is gedaan, maar want we in 2023 en verder doen ontbreekt. Vandaar onze motie die recht zet. Wat

Verzoekt het college:

  • om de acties die in 2023 worden genomen ter ondersteuning van mensen in armoede met een huisdier uiteen te zetten;

  • De te nemen acties standaard op te nemen in het armoedebeleid.


Mede ingediend door SP, HvDH, PVV